لحظه  بروز رسانی 
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

در انتظارت تا به کی صبور باشم و

در انتظارت تا به کی صبور باشم و

در انتظارت
تا به کی صبور باشم
و
دم نزنم
تا به کی صدایت کنم
و
صدایت را نشنوم
دلم از همه بی تو بودنها
ابریز از وحشت و نا خوشیند
برگرد

مشاهده همه ی 1 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

در نبودت تمام صندلی ها یخ زده اند

در نبودت تمام صندلی ها یخ زده اند

در نبودت تمام صندلی ها
یخ زده اند
ثانیه ها
یخ زده اند
حتی خودم هم در نبودت
همچون
قالب یخی متحرک
به این طرف و آن طرف
میلغزم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

سلام بر دوستان و سروران گرامی معذرت که شعرها و دل

سلام بر دوستان و سروران گرامی معذرت که شعرها و دل

سلام بر دوستان و سروران گرامی

معذرت که شعرها و دل نوشته هام در شان شما بزرگواران نیست

به بزرگی خودتون ببخشید 

مواظب خودتون و خوبیهاتون باشید

شب بر همگی بخیر و شادی

خدانگهدارتون

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 17 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

خدا نخواسته شاید که ما به هم برسیمبله نخواسته حتماً خدا

خدا نخواسته شاید که ما به هم برسیم
بله نخواسته حتماً خدا به هم برسیم

بگو به هر که رسیدی دعا کند ما را
مگر من و تو به یمن دعا به هم برسیم

همیشه عاشق یکشنبه های هم بودیم
همیشه جور کشیدیم تا به هم برسیم

چقدر فاصله افتاده بین من تا تو
کمی ز فاصله کم کن بیا به هم برسیم

زمینیان همه دنبال پشت پا زدنند
امید نیست مگر در هوا به هم برسیم

کسی به یاد تو و یاد من نمی افتد
مگر من و تو به حال خراب هم برسیم

قرار عاشقی ما چه زود یادت رفت
قرار بود همین روزها به هم برسیم

تمام عمر در این رودخانه سیب نبود
که از تداعی این ماجرا به هم رسیم

تو در مسیر طلوعی و من اسیر غروب
چه اختلاف بزرگی کجا به هم برسیم

خدا کند همه ی عشق ها به هم برسند
من و تو نیز در این لا به لا به هم برسیم

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 13 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ‏«ﻋﺰﯾﺰﻡ ‏»ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭻﮐﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖﻭ ﺷﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ

ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ‏«ﻋﺰﯾﺰﻡ ‏»
ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭻﮐﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺷﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺭ ﺷﻤﻊ
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻢﺳﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﻘﻒ
ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽِ ﻣﻮّﺍﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ؛
ﻧﯿﻤﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻥِ ﻗﺮﻣﺰِ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻧﯿﻤﯽ
ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﻑﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺝﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏِ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺎ
ﺩﻭ ﺣﺒﺎﺏِ ﮐﻨﺎﺭِ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎﻡِ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻥ
ﻧﻔﻬﻤﯿﻢ
ﮐﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩﺳﺖ.

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

امد و شبی در زد,, مهمان نمیخواهی؟شوریده دلم فهمید,,مژگان نمیخواهی؟ دلگیر

امد و شبی در زد,, مهمان نمیخواهی؟
شوریده دلم فهمید,,مژگان نمیخواهی؟

دلگیر بدو گفتم,اشفته بسی هستم
کرد زمزمه در گوشم,رندان نمیخواهی؟

زنجیر دلم بگسست,چشم ودل من روشن
لب ریز می و جوشن,مستان نمیخواهی؟

شهزاده ی رویایی,گفتند,که می ایی
میبوسد ومیپرسد,خندان نمیخواهی

چون ذکر لبش جوشید,دیوانه شد ان خورشید
شهزاده ی من پرسید,جانان نمیخواهی؟
           

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

عجب ناکوک و بدحالم،.           مخالف گشته اقبالم

عجب ناکوک و بدحالم،....
           مخالف گشته اقبالم

سر و رویم شده تارم،     
          چه بدحالی شده یارم

برای این من مجنون و بشکسته،....
               مخالف میزند جانم

عجب ناخوش شدم امشب
             عجب حالی شده حالم...!!!

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 6 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

آویزانْ از زندگی امچون شاخه ای خشکاز درختی سبز در جنگلی

آویزانْ از زندگی ام
چون شاخه ای خشک
از درختی سبز در جنگلی دور
زخمی از احساسِ خیسِ باران
و نوازش های سنگینِ برف
تو هم مرا نمی خواهی
چون رفتار سرد زمستان
با شاخه ی تٌرد درخت

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

شبیه "تو"  هر شاعری می داشت. تمام شهر به خشکسالی واژه

شبیه "تو" 

هر شاعری می داشت.

تمام شهر

به خشکسالی واژه

مبتلا می شد.

شبیه "تو" 

هیچ شاعری
 
نداشت!

باور کن

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
سید علی
خوشتیپخوشتیپ
سید علی

ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﻼﯾﻖ ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﯽ

ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﻼﯾﻖ ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﮐِﯽ ﻓﮑﺮ ﺑُﺮﺩ؟
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ

ﺭﺷﺘﻪ ﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ "ﺍﻭ" ﺑﺎ ﮔﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ !

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﻡ ﺩﻡ ﺯﺩ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﺁﻣﺪﻡ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﻢ، ﺩﯾﺪﻡ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ …

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻘﻢ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﺭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻬﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ …

ﻣﺎ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻪ: «ﻻ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﻓﯽ ﺍﻟﺪﯾﻦ»، ﭘﺲ ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ …

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 10 نظر