لحظه  بروز رسانی 
Ali24
Ali24

تو ماه پیشانی؛ چرا در آسمانم نیستی؟●♪♫ ای وای!●♪♫

زیبای من

تو ماه پیشانی؛ چرا در آسمانم نیستی؟●♪♫
ای وای!●♪♫
ای ماه پیشانی! بگو در آسمان کیستی؟●♪♫
وای…●♪♫
تو هم؛ ز خویشم رانده ای…●♪♫
هم در گلویم، مانده ای… وای…!●♪♫.
هر روز مُردم پای تو؛ یک روز خاطرخواهِ من باش●♪♫
ای وای من!●♪♫
زیبای من؛ به جای من باشی تو… ای کاش…●♪♫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید