لحظه  بروز رسانی 
Aliasghar_EfA
Aliasghar_EfA

مرگ از زندگی پرسيد: اين چه حكمتی است كه

مرگ از زندگی پرسيد: اين چه حكمتی است كه

مرگ از زندگی پرسيد:
اين چه حكمتی است
كه باعث می شود
تو شيرين و من تلخ جلوه كنم؟
زندگي لبخندی زد
و گفت:...
دروغ هايی كه در من
نهفته است و
حقایقی كه تو در وجودت دارد

@Aliasghar_EfA

مشاهده همه ی 5 نظر
Aliasghar_EfA
Aliasghar_EfA

دوست خوب غم ها را از بین نمی برد اما

دوست خوب غم ها را از بین نمی برد اما

دوست خوب غم ها را از بین نمی برد
اما کمک می کند، با وجود غم ها
محکم بایستیم، درست مثل
چتر خوب که باران را متوقف نمی کند
اما کمک می کند آسوده زیر باران
قدم بزنیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Aliasghar_EfA
Aliasghar_EfA

"خدا" تنها کسے است که وقتے همه رفتندمےماند

"خدا" تنها کسے است که
وقتے همه رفتندمےماند

وقتے همه پشت کردند
" آغوش" مےگشاید

وقتے همه تنهايت گذاشتند "محرمت" مےشود
وقتے همه تنبیهت کردند او "مےبخشد"

❣خدا رابرايتان آرزو ميکنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Aliasghar_EfA
Aliasghar_EfA

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Aliasghar_EfA
Aliasghar_EfA

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟ مثل آرامش

Valayar-Bazi.mp3

در نگاهت چیزیست
که نمیدانم چیست ؟
مثل آرامش
بعد از یک غم ،
مثل پیدا شدن یک لبخند
مثل بوی نم بعد از
باران در نگاهت چیزیست
که نمیدانم چیست ؟
من به آن محتاجم

مشاهده همه ی 1 نظر