لحظه  بروز رسانی 
mohadeseh
خوشحالخوشحال
mohadeseh

سوار یه تاكسي شدم به مقصد كه رسيدم گفتم: آقا ممنون

سوار یه تاكسي شدم به مقصد كه رسيدم گفتم: آقا ممنون. من كنار اون وانت پياده ميشم. يهو وانتي حركت كرد.
.
.
.
.
.
.
.
.
الان از اتوبان زنجان براتون پست میزارم ...

میریم ب سمت اردبیل.....  فقط خداکنه واسه نماز نگهداره!!
 {-w13-}{-w13-}


مشاهده همه ی 11 نظر

تو کلاس استاد ازم پرسید واحد کمتر از مثقال چی میشه!!!؟

تو کلاس استاد ازم پرسید واحد کمتر از مثقال چی میشه!!!؟
منم گفتم "چس مثقال"...
کصافط بیسواد بهم صفر داد!
میگم نکنه کمتر از اینم هس؟!!!!

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر

خـــــــدایا . . بـــــــزرگ شدن ڪـار سختــے استهر گاه مرا لایق

خـــــــدایا . .

بـــــــزرگ شدن ڪـار سختــے است

هر گاه مرا لایق بـــــــزرگ شدن دانستــے

بــہ من دانشــــــے ببخش

تا رویاـے هیچڪــــــس را نابود نڪـنم

و برای قلب تمامــے انســـــــان ها ارزش قایل شوم

تا بزرگتر شدنم بـــہ انســـــــان‌ تر شدنم معنا دهد

خدایا حجـــــــم دلتنگــے هایم وسیع است

و پر و بالم بستـــــــہ

اینگونــہ بگویم

اسیـــــــر وابستگــے هاـے دنیا شده ام

دلم آرامـــــــش مــےخواهد

ذره اـے . .

لحظــــــہ اـے . .

آغوشــے بــے دغدغـــہ تر از آغوشـــــــت سراغ ندارم

مرا در حریم آغوشـــــــت جا ڪـن

ڪـــہ بسیار محتـــــــاج تسکینم . . .


هرچه هستی باش!... اما باش! با توام ای لنگر تسکین! ای تکانهای دل! ای آرامش ساحل! با توام ای ن


مشاهده همه ی 83 نظر
maryam
دلقکدلقک
maryam

بچه ها اگه کسی جوابو میدونه بگه دارم دیونه مییییییییییییییییییییییییییییییییییشم؟

بچه ها اگه کسی جوابو میدونه بگه دارم دیونه مییییییییییییییییییییییییییییییییییشم؟

مشاهده همه ی 13 نظر