لحظه  بروز رسانی 
Alireza
آروم و عادیآروم و عادی
Alireza

ناشکری نمیکنم بودن از ما داغون تراش میری برو .ولی بی معرفت

ناشکری نمیکنم بودن از ما داغون تراش میری برو .ولی بی معرفت

ناشکری نمیکنم بودن از ما داغون تراش 
میری برو ...
ولی بی معرفت آروم یواش

مشاهده همه ی 2 نظر
Alireza
آروم و عادیآروم و عادی
Alireza

کاش. ماهم باهم مذاکره کنیم  دوجانبه تو جانب قلب مرا بگیر ومن طرف

کاش...

ماهم باهم مذاکره کنیم 

دوجانبه 
تو جانب قلب مرا بگیر 
ومن طرف دل تو را 

بعد وارد یک بازی برد برد شویم 

تو دل مرا ببر 

ومن عقل وهوش تورا...!

مشاهده همه ی 1 نظر
Alireza
آروم و عادیآروم و عادی
Alireza

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !ﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﻭ ﻧﻪ ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﻧﻪ ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﺶ؟
ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮﯼ
ﻭ ﻣﻦ ،
ﻧﻪ !
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﻮﻡ ﻟﻌﻨﺘﯽ.

مشاهده همه ی 1 نظر
Alireza
آروم و عادیآروم و عادی
Alireza

گاهی نه آشنا درد را می فهمد .!!!نه حتی صمیمی ترین

گاهی نه آشنا درد را می فهمد .!!!نه حتی صمیمی ترین

گاهی نه آشنا درد را می فهمد .!!!
نه حتی صمیمی ترین دوست .!!!
گاهی باید تنهایی ، درد را فهمید .!!!
تنهایی ، خلوت کرد .!!!
تنهایی ، آرام شد .!!!
و‌تنها خدا می داند .!!! 
چه می گذرد در دلت ........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Alireza
آروم و عادیآروم و عادی
Alireza

دستم بوی گل میداد     مرا به جرم کندن گل

دستم بوی گل میداد     مرا به جرم کندن گل گرفتند     اما هیچ کس فکر نکرد که شاید گلی را کاشته باشم...!  


       

مشاهده همه ی 3 نظر