لحظه  بروز رسانی 
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

بیخیال دنیا و آدماش

مشاهده همه ی 7 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

خدایا ؛ اگه حکم دست توعه ،

خدایا ؛

اگه حکم دست توعه ،

لازم کن

داریم کوت میشیم {-77-}

مشاهده همه ی 35 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

https://harfeto.timefriend.net/419714860 اینم چالش حرف ناشناس بنده

https://harfeto.timefriend.net/419714860

اینم چالش حرف ناشناس بنده
ببینم چقد فوش میخورم دیگه😂😂
جوابتونم میدمااا
دیگه ببینم چیکا میکنین 😂

مشاهده همه ی 46 نظر
Fatemeh
خوشحالخوشحال
Fatemeh

تولد داااااریم چه تولدیییییی تولدت کلیییی مبااااارک دوست

تولد داااااریم چه تولدیییییی تولدت کلیییی مبااااارک دوست

{-w69-}{-w67-}{-w1-}تولد داااااریم چه تولدیییییی{-w1-}{-w7-}

تولدت کلیییی مبااااارک دوست با معرفتم

مرسی که هستی پسر مهربون

@Alone-boy11

مشاهده همه ی 41 نظر
نفس
مهربونمهربون
نفس

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم آرزو می

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم آرزو می

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم
آرزو می کنم روز تولدت هم مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه
تولدت مبارک


اگر می توانستم هرچیزی که بخواهم به تو هدیه بدهم
قدرت دیدن خودت از چشم های دیگران را به تو هدیه می کردم
تولدت مبارک دوست من!{-t4-}{-t11-}
@Alone-boy11

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 110 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
😊

😊

مشاهده همه ی 12 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

راهی ک ما میریم شاید تهش خوب نباشه

راهی ک ما میریم شاید تهش خوب نباشه

راهی ک ما میریم

شاید تهش خوب نباشه

ولی جادش قشنگه ...😊😊

مشاهده همه ی 30 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
.

Hoooooooffffffff{-77-}

مشاهده همه ی 47 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
😁😂😃😄

{-96-}{-92-}😁😂😃😄

مشاهده همه ی 249 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
.

بدون مخاطب 😊

مشاهده همه ی 25 نظر