لحظه  بروز رسانی 
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
.

😏😏

مشاهده همه ی 30 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

تنها بودن خیلی از اضافی بودن بهتره

تنها بودن خیلی از اضافی بودن بهتره

تنها بودن
خیلی از اضافی بودن بهتره...

مشاهده همه ی 20 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

ساقی دشن می پیکه دیگه نخوامبه دلخواه

ساقی دشن می پیکه

دیگه نخوامبه دلخواه

دیگه نخوامبه این دنیا

این یاره بی وفا

که هرچه کمشبه از این .....

این یاره بی وفا ......

مشاهده همه ی 10 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali
پست شماره 314058078 از Ali

.

مشاهده همه ی 74 نظر
Ali
ورزشکارورزشکار
Ali

بالاخره یکی پیدا میشه ک اخلاقتو قیافتو سبک زندگیتو همونجور ک

بالاخره یکی پیدا میشه ک اخلاقتو قیافتو سبک زندگیتو همونجور ک هست بپسنده نه اونجوری ک بقیه می خوان .....

مشاهده همه ی 456 نظر