لحظه  بروز رسانی 
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

تو آن شعری که من جایی نمی خوانم، که می

تو آن شعری که من جایی نمی خوانم، که می

تو آن شعری که من
جایی نمی خوانم، که می ترسم

به جانت چشم زخم آید
چو می گویند تحسینم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم آری، همه

تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم آری، همه

تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم
آری، همه رسوایی اول ز نظر خیزد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

هدیه ام از تولد گریه بود خندیدن را

هدیه ام از تولد گریه بود خندیدن را

هدیه ام از تولد
گریه بود
خندیدن را
تو به من آموختی...

مشاهده همه ی 4 نظر
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

بهار پشت زمستان، بهار پشت بهار دلم گرفت از این

بهار پشت زمستان، بهار پشت بهار دلم گرفت از این

بهار پشت زمستان، بهار پشت بهار
دلم گرفت از این گردش و از این تکرار

نفس کشیدن وقتی که استخوان به گلو
نگاه کردن وقتی که در نگاهت خار

اگر به شهر روی، طعنه های رهگذران
"اگر به خانه بمانی، غم در و دیوار"

نمانده است تو را در کنار همراهی
که دوستان تو را می خرند با دینار

نه دوستان، صفحاتی ز هم پراکنده
که جمع کردنشان در کنار هم دشوار

به صبرشان که بخوانی به جنگ مشتاق اند
به جنگ شان که بخوانی نشسته اند کنار

تو از رعیت خود بیمناکی و همه جا
رعیت است که تشویش دارد از دربار

کتاب کهنه تاریخ را نخوانده ببند
دلم گرفت از این گردش و از این تکرار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

عکس تاج محل را در آب نگاه می کردم؛

عکس تاج محل را در آب نگاه می کردم؛

عکس تاج محل را در آب نگاه می کردم؛

دوام مرمری لحظه های اکسیری...

و پیشرفتگی حجم زندگی در مرگ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

سالها بعد با سر رسیدن نور صبحگاهی، می

سالها بعد با سر رسیدن نور صبحگاهی، می

سالها بعد با سر رسیدن نور صبحگاهی،

می اندیشم:

بدترین چیز در دنیا نه 'تنهایی' است نه 'درد'

بلکه ترکیب آن هاست؛

تنهایی درد کشیدن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

این چیزی که من می بینم تقاص خوردن یک

این چیزی که من می بینم تقاص خوردن یک

این چیزی که من می بینم
تقاص خوردن یک سیب نیست،
مجازات غارت یک باغ سیب است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

همه آدمها جنون خاص خود را دارند ولی بزرگترین جنون

همه آدمها جنون خاص خود را دارند ولی بزرگترین جنون

همه آدمها جنون خاص خود را دارند
ولی بزرگترین جنون به عقیده من آن است که
آدم جنون نداشته باشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

ما زخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم تیغ

ما زخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم تیغ

ما زخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم

تیغ و تبری نیست که ما را نشناسد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید