لحظه  بروز رسانی 
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη

  اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم ! مــن مـــــرد


 sataresataresatare
اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم 
تنهـاییــ قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ


Most-new-words-along-with-pictures-roman

بعضی وقتا ســــكــوت میكنیـــ

چون اینقدر رنجیدی كه نمیخوای حرفی بزنی ...

بعضی وقتا ســــكــوت میكنی

چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری ...

گاهی ســـكـــوت یه اعتراضه

گاهی هم انتظار ...

اما بیشتر وقتا سكوت ...

واسه اینه كه هیچ كلمه ای نمیتونه

غمی رو كه تو وجودت داری توصیف كنه

54992007636772026615.gif

54992007636772026615.gif


Avazak_ir-Boy112.jpg

54992007636772026615.gif

54992007636772026615.gif


مشاهده همه ی 6 نظر
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη

  ترجیح می دهم هوای رابطه ام با بعضی آدم ها

 
85782707441890267181.gifترجیح می دهم85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifهوای رابطه ام با بعضی آدم ها85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifهمیشه ابری و بارانی بماند …85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifآفتاب که میزند،85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifسردرگم می شوم از رنگین کمانِ این آدم ها85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifوقتی نمی دانم خودم را با کدام رنگشان هماهنگ کنم . . .85782707441890267181.gif

cinemagraph (5)

91.gif91.gif91.gif91.gif

88701341017353738262.gifبین ستارگان88701341017353738262.gif
سال های نوری
88701341017353738262.gifفاصله است ،88701341017353738262.gif
بین من و تو
88701341017353738262.gifسال های دوری …88701341017353738262.gif


delbari (2)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη
Ѧмḯґ ℋ☺ṧṧεḯη

نیا باران، عاشقانه‌اش نکن ! من و او، ما نشدیم

91.gif91.gif91.gif
85782707441890267181.gifنیا باران، عاشقانه‌اش نکن !85782707441890267181.gif
85782707441890267181.gifمن و او، ما نشدیم . . .85782707441890267181.gif

new-text (15)

91.gif91.gif91.gif91.gif

h1.gifدر انتظار نیمه‌ی گمشده‌ات نباشh1.gif
h1.gifمی‌آید و این نیمه‌ات را همh1.gif
h1.gifبا خودش می‌بردh1.gif
h1.gifدیگر نه تو می‌ماند و نه من !h1.gif

sataresataresatarenew-text (3)

138942107030596.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید