لحظه  بروز رسانی 
Amirali
Amirali
@_zohreh
z

@_zohreh__

مشاهده همه ی 2 نظر
Amirali
Amirali

با تمام مداد رنگی های دنیا به هر زبانی که

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا

مشاهده همه ی 5 نظر
Amirali
Amirali

مــیدانی دلــواپــسی بـا دلــتنگی زمــین تــا آسمــ

مــیدانی
دلــواپــسی
بـا
دلــتنگی
زمــین تــا آسمــ ـان تفــاوت دارد
[دلـتنـگـی]
یـک درد اســت..
[دلـواپــسی]
هــزار و یــک درد دارد..
دلتــنگ که بـاشی
بـا
-یـادش
-خـاطراتــش
خـودت را آرام می کنــی
امــا
دلـواپس که بـاشی
او
-نـرفته که یـادش بمـاند
-نــیامده که دلـش بـاشد..
بلـاتکــلیفی…
بــی خــبری …
کـم کـم میمــیـری…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amirali
Amirali

پیام امام حسین و عاشورا همین چند جمله از شهید بهشتی

پیام امام حسین و عاشورا همین چند جمله از شهید بهشتی است:
ستم پذیری هم به اندازه ستمگری گناه است ای انسان تو آزادی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید