لحظه  بروز رسانی 
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

"خســـته ام" امسال من خیلی خسته ام،بیشتر از پارسالخسته ام از

"خســـته ام"

امسال من خیلی خسته ام،بیشتر از پارسال
خسته ام از اینکه قرآن و نوحه ها با دستگاههای موسیقی خوانده میشود
و موسیقی که حرام شد
خسته ام از مردم محرم ها
مردمی که بزرگترین همایش آدم دیدنشان دور همی
محرم شد
خسته ام از فرزندان عاشقی که آزادیشان شب های محرم شد

کودک که بودم ، کوچک که بودم ..
محرم ها سوز داشت
نوحه ها سوزناک بود و گریه ام می گرفت
حالا سبک "شــــور " آمده
خسته ام از لات صفتی که عربده اش را سر نوحهء حسین کشید
و کسانی که دنباله روی کردند
خسته ام از کسی که با نام پاک فرزند فرستادهء خدا
جـــــاز و بِیس می زند
ازفعل و انفعالات و ترشحات مغز بواسطه تحرکات بدن
یا روانشناسی نمی دانند
و بعد از شورشان
بیرون از هیئت به یکدیگر می گویند:
امشب عزاداری توپ بود، خیلی حال داد !
خسته ام از کسی که پیراهنش را درید و وسط مجلس
لــــــُـخت شد
و نامش را عزاداری گذاشت
خسته ام از کسانی که با حرفهای به ظاهر عاقلانه
مثل " هر کسی به نوعی ابراز عشق به آقا میکند"
خودشان را فریب دادند
در حالی که هیچ شریف و فرستاده ای از خدا
پیراهن خودش را ندرید و بدنش را عریان نکرد
سال دیگر هم سبک "شیــــرین" می آید!
و من خسته ام

خسته ام از ماشین گِلی و پر زده ای که
صدای بلند نوحه اش می گفت :
شهید دشت کربلا ، " حیـــدرم " !
خسته ام از نوحه خوان محلمان
که فقط شغل خود را انجام میدهد برای گرم نگه داشتن و
پول.. و لابلای نوحه هایش میگفت :
فدای جای زخـــمِ رو " خنجــرت " !
خسته ام از پرچم های امسال
که رویش نوشته بود :
خدای عرصهء محشر مطیع عباس است !
و عباس جان شیرین سپرد تا مطیع خدا باشند
و او را بیاد داشته باشند

راستی عباس !
امسال دیگر خبری از حسین نبود
همه چیز حول عباس می گشت
پرچمها .. نوحه ها .. روضه ها
حالا می فهمم چرا وقتی کودکانه می پرسیدم:
بابا چرا برای حسین گریه می کنی ؟
می گفت :
بابا چون حسین خیلی غریب بود 
از جان و خانواده اش گذشت
تا ما خدا و آزادگی را بیاد داشته باشیم.
ولی حرفهای خدا لای کتاب گوشهء خانه خاک می خورَد
امسال غربتش را در میان مردمم لمس میکردم !

امسال، بیشتر در جمع وحشتناک عزاداران
می ترسیدم تا اینکه به آزادگیِ حسینی بیندیشم

تاریخ را که بردند خوابیدیم و دلخوش به دین ماندیم
دیــن را هم بـردند و هنوز بیهوشیم
آیین را هم دارند می برند و ما همچنان همراهی میکنیم

به من گوش ندهید
من فقط خیلی خسته ام
همین.

"سلام بر حسین(ع) و هدفش "

مشاهده همه ی 36 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

با کسـی بـاشید کهلایــق بــودن بــاشـــــدتــلـــــــــخ تــر از پــایان یـک

http://up.vbiran.ir/uploads/17436140548027635811_7935044382145358271.png

با کسـی بـاشید که
لایــق بــودن بــاشـــــد
تــلـــــــــخ تــر از پــایان یـک رابطــهء نـاکـارآمد
دوران پـس از آن رابطــه است
زمـانی کـه اشخــاص
آن روی سکــه را نشـان شمــا می دهند
و شخصیت حقیقی آنهــا را می بینید
و بــرای تک تک لحظاتی که با آنهــا
سپــری کرده اید ،به خودتان
بـدهکــــار خـواهید شد

http://up.vbiran.ir/uploads/123314054804075239_8732947956705733958.png

مشاهده همه ی 12 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

بی تو مهتاب شبی هم من از آن کوچه گذشتمهمه

http://up.vbiran.ir/uploads/123314054804075239_8732947956705733958.png

بی تو مهتاب شبی هم من از آن کوچه گذشتم
همه تن بیش شدم چشم و بدنبال تو گشتم
تو نبودی و دلم غرق جنون شد
چشم من کاسهء خون شد
شعر ابری شد و بارید
نگاه شب و مهتاب،به تنهاییِ این شبزده خندید ..
من و یادِ شب مهتابی و چشمت
ماه در چشم تو و غصهء قلبت
من و مصراعِ غمِ وحشی و آن هدیه نشستیم،
و شعری که نوشتی،
و خطی که صدای غزل چشم تو را گفت
سر سُست تو که بر شانهء من خُفت
و همه خاطره های شب و آن کوچه که با یاد تو پُر شد
چشم من دست تو را دید
لب من با قلم مَست تو خندید
"بـــی تــــورا تا "تــو" نوشتی
بیت زیـبای فـریدون هم از آن فاصلــه تـرسیـد
من و مهتاب و شب ِ کوچه چه غمگین
در آن خلوت ِ دزدانه نشستیم ..
ولی "بــی تــــو" هنوز از غم آیینه و آن جوی
نه چشمی نگران است
نه دگـر آب در آن جوی روان است
نه شوقی ، نه نسیــمی گـذران است
یادت از کوچه اگر آمد و بـیتـی که نوشتی
و انــــدوه مـن و شــاعر ِ وَحشــــی
بـنویس از شـب رفـتــن
دوســت دارم بـنــویسی
"بـــی مـــن" امــا به چه حالی "تــو" از آن کـوچه گـذشـتی

پاییز1393
http://up.vbiran.ir/uploads/17436140548027635811_7935044382145358271.png

مشاهده همه ی 3 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

نبودی تا ببینی کُنج شب مردانه دلتنگم       

http://up.vbiran.ir/uploads/123314054804075239_8732947956705733958.png

نبودی تا ببینی کُنج شب مردانه دلتنگم
        نمی آیی و در عُمق ملال خانه دلتنگم
             نگفتی می روی امـا نـگــاهم کاسه آبی شد
                   و پشتت ریخت از دستم، چه بی شرمانه دلتنگم

 تـو می رفتی و قلب من، پریشان، بی صدا می زد
      و حرف تـازه ای گنــجشک قلبــم بـا خــــدا می زد
          سـرم بالا و لـبـخنـدم پــُــر از انـکــــار تـنــهـــــــایی
             و نـبـضـــم گاهـگــــاهی مـثــل فـــرد مـبـتــلا می زد

   بـه مـن آرام می گویـد صدایی ، بـر نمی گردی
        غـرورت گـفـت اگــر حـتــی بـخـواهی، بـر نمی گردی
               نگــاهت رفـت و می دیـدم اگـــر هـم بـاز بـر گـــردی
                      بـرایـم مـثـل فــــرد آشــــنـایـی ، بــر نمی گــــردی

  نبـودی مَـست و من هـم بی سبب مسـتـانه دلـتنـگم
       غـریـبـی کـرده ای بـا مـن اگـــر بـیـگــــانه دلـتـنــــگم
            چه آســـان رفـتــــه ای از خــود،مـرا یـادت نـمی آیــد
                   نـمــاندی تـا بـبـیـنـی مـن عجـب مــردانه دلـتنـــگم

 1394/3/20
http://up.vbiran.ir/uploads/17436140548027635811_7935044382145358271.png

مشاهده همه ی 7 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

چه افتضـــاحی بــود ،مـــن دلــم را بـه دســتانت سپــردمدســـتانت را

 لینک

aa.jpg

چه افتضـــاحی بــود ،
مـــن دلــم را بـه دســتانت سپــردم
دســـتانت را بــه دیگـــری سپـــردی
دیگـــــری را بــه امــان خــــدا
و خـــدا را بــه نـابــاوری هایت .

حـــالا  دل  مــن خـــدا را دارد
دیگـــــــری آغـــوش امـن محبـوبش را
و دستـــان تــو 
بـــه دســت فــراموشی سپـرده شده ..!


مشاهده همه ی 20 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

♥♥♥♥♥ آفریدگــارابه من نیرویی عطا کن که امروز ،با مهـربانی بگذرماز

 لینک


آفریدگــارا
به من نیرویی عطا کن که امروز ،
با مهـربانی بگذرم
از کسانی که با بی رحمی از کنار من می گذرند
نه از خــــود مـن
لبخند بزنم ،
بر چهــره هایی که با اخــم به چشمانم می نگرند
نـــرم بـاشــم ،
در بخشش کســانی که
با سرسختــی  سعی در شکستن دلم می کنند

امــــروز می خواهــم اندکـی شبیــه به تــو بـاشم

3.jpg

مشاهده همه ی 17 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

مـــردم هم خســته می شوند . از یک جایی به

 لینک

54992007636772026615.gif

مـــردم هم خســته می شوند ..

از یک جایی به بعد !

از یک جایی بـه بعد،

خــاطره ها هســـتند کـه

بـجـــای صاحبانشان

آزار می رســانند ..
54992007636772026615.gif
sad.jpg
54992007636772026615.gif

مشاهده همه ی 8 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

. و تمام دنیــا رابـرای پیدا کردنش جستجو کرده ایمولی ،عشق

 لینک

l_str04a
images?q=tbn:ANd9GcQJZNZkR3sSNsSeQWvJpfs
l_str04a
___________
___________________
... و تمام دنیــا را
بـرای پیدا کردنش جستجو کرده ایم
ولی ،
عشق شاید همان درک محبتی ـست
که در وجودمان
عمق نگاه دیگــران را
فــریـــاد می زند.
___________
_____

@_ mAhak -

مشاهده همه ی 6 نظر
Leo
آروم و عادیآروم و عادی
Leo

آه ای دختر تنهایی من . قصر خاکستریم را به کجا

آه ای دختر تنهایی من ..
قصر خاکستریم را به کجا می بری آخر

آن همه شاه چراغ خاموش
آن همه باده فروشان مدهوش        جنگل خشک درختان چنار
همه گلدان همه بی گل همه بی رنگ و سیاه
و قبایم به تماشای سکوتی شده تن پوش .. بیا !

تو بیا تاکه بخواند لب خشکیده من
ناله ای را ز گلویم ، غم بلعیدهء من
باز کن چشم و به آغوش من زار برس
داستان را گلـه کوتاه کند دیدهء من

                   آری آن قصر سیاه من زار است هنوز
                   گله ای است،دلی است،که در دست گرفتی
                   نفسی هست،تنی هست،که بر یــاد سپـردم
                   و سـری بود که بر باد سپــردم

دل من را به کجا می بری آخر
ز کجا بگذری آخر

                    آه ای دختر تنهایی من،قصر دل من
                    شده بازیچهء دستان جوانت
 
همه خاکستری و خامش و خواب است ..
                                                    همان قلب صمیمی
                                             که گفتی همه سیراب کنی،سبز کنی
                                                                      وه ! چه دروغی ..
                                                                            چه کـمـــی ..
                                                                            یـار قدیـمـی ..
 
تابستان 1393


http://up.vbiran.ir/uploads/9821140547999133808_4386130599497424667.png

مشاهده همه ی 21 نظر