لحظه  بروز رسانی 
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،

ﺑﻌﺪ ﻣﺮگـــــــــــــــم … ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮمـ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎمی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ، ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﯽ ! ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ڪسی ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ڪه ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍر ﺑﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ … ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﺮ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ …! ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ … ﺍﺻﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ڪسی ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ڪه ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ! ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ نڪرﺩ ؛ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣُﺮﺩ !!ﺍﻭﻥ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩمـ ، ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩ … ﺁﺭﻩ … ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :

ﺍﯾﻨﺠــﺎ ﯾـﻪ ﻧﻔــــﺮ ﺑﺪﺟـــــــﻮﺭﯼ ﻣُـﺮﺩﻩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

برای عاشق شدن که بهانه های ریز و درشت لازم

برای عاشق شدن که بهانه های ریز و درشت لازم

برای عاشق شدن
که بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن کافیست
تو نگاه کنی و من
لبخـ :) ـند بزنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا استراحت

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا استراحت

گاهی زوجها،«دوستت دارم»را به شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا
استراحت کن
لباس گرم بپوش
وایساکمکت کنم
مراقب خودت باش و...
دراین جمله ها راضی نهفته است راز زیبای "دوسـتت دارم"
❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

عشق را باید با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت، تنها در

عشق را باید با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت، تنها در

عشق را باید
با تمامِ گستردگی‌اش پذیرفت،
تنها در جسم نمی‌توان پیدایش کرد،
بلکه در جسم و روح و هوا
در آینه...در خواب...در نفس کشیدن‌ها...
انگار به ریه می‌رود...
و آدم مدام احساس می‌کند بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیــــــاست تو کـه باشی

حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ …
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻡ …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

خفته ها!زنگ چیزخوبی نیست
شیشه ها!سنگ چیز خوبی نیست

وصله هارابمن بچسبانید
ب شما انگ چیز خوبی نیست

کری پیش ازیک سه تارگذشت
گفت:آهنگ چیز خوبی نیست

های!عاشق نشو نمی دانی
ک دل تنگ چیز خوبی نیست

جان ب جانم بکنند....
من دلم پیش همانیست ک نیست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ … کوﯼ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ … کوﯼ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ …

کوﯼ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺟﺎﯼﻫﺮﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ…

ﻗﻠﺐ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮاﺳﺖ…

ﻏﯿﺮﻟﯿﻠﯽ ﮐﺲ ﻻﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ نیست…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

‌محبوبم ‌!‌ ‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده

‌محبوبم ‌!‌ ‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده

‌محبوبم ‌!‌
‌من برای دیدنِ شما همه‌ی درها را زده ام ‌.‌
‌عاشقی خوب است .‌
‌زندگی حلالِ کسانی که عاشق‌اند ‌...‌
‌‌
‌‌ ء

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید