لحظه  بروز رسانی 
◤۩ Amin ۩◤
خوشحالخوشحال
◤۩ Amin ۩◤

با ريتم خونده شه همسر نازی داشتم خوب نگهش نداشتم شغال

با ريتم خونده شهteehee crazy rabbit


همسر نازی داشتمyeah crazy rabbit


خوب نگهش نداشتمballerina crazy rabbit

شغال اومد و بردشyipee crazy rabbit


یه جا نشست و خوردشsmooth crazy rabbit


حالا همه باهم:happy dancing crazy rabbit


.

.

.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
iman
شادشاد
iman

نیما یوشیج درجشن یکسالگی فرزندش نوشت: پسرم، یک بهار، یک تابستان،

نیما یوشیج درجشن یکسالگی فرزندش نوشت: پسرم، یک بهار، یک تابستان، یک پاییز ویک زمستان رادیدی.

زین پس همه چیز جهان تکراریست ، جز مهربانی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین
مهربونمهربون
حسین

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

مشاهده همه ی 6 نظر
Saeid_YaphetS
شادشاد
Saeid_YaphetS

پسر : ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﺗﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯽ؟؟ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ

پسر : ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﺗﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯽ؟؟

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﻣﻪ ﮐﺜﺎﻓﺖ   ﭼﺮﺍ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﺍﯾﻨﻮ
ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻦ  ؟؟؟

مشاهده همه ی 9 نظر
❤️......❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️......❤️

saport-6.jpeg


saport-7.jpeg

مشاهده همه ی 9 نظر
Saeid_YaphetS
شادشاد
Saeid_YaphetS

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﻦ

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﻦ 90 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺯﻥ
20 ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ .... ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻦ .
ﺍﺫﯾﺘﻤﻮﻥ ﻧﮑﻦ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ، ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ . ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﯾﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﯾﺪ
ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭼﺘﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺘﺸﻮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﻩ ﻫﻢ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨﯿﯿﯿﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻝ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﮑﺸﯽ ﺣﺘﻤﺎ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﺩﻩ ...... ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟؟؟؟{-15-}

مشاهده همه ی 7 نظر
Saeid_YaphetS
شادشاد
Saeid_YaphetS

جواني از بيكاري رفت باغ وحش پرسيد استخدام داريد؟ يارو گفت

جواني از بيكاري رفت باغ وحش پرسيد
استخدام داريد؟
يارو گفت مدرك چي داري گفت ديپلم
ياروگفت يه كاري برات دارم
حقوقشم خوبه پسره قبول كرد
يارو گفت :
ما اينجا ميمون نداريم ميتوني بري تو پوست ميمون تو قفس تا ميمون برامون بياد
چند روزي گذشت يه روز جمعه كه شلوغ شده بود .
پسره توي قفس پشتك وارو ميزد ، از ميله ها بالا پائين ميرفت .
جو گير شد زيادي از رفت بالا از اون طرف افتاد تو قفس شيره ، داد زد كمكکککککککک
شيره افتاد روش دستشو گذاشت رو دهانش گفت
آبرو ريزي نكن من ليسانس دارم. . .{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید