لحظه  بروز رسانی 
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی
پست شماره 321437777 از آرمیتا کرمی

{-28-}

مشاهده همه ی 3 نظر
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی

زن اگر بشکند شاید بماند، شاید کنارت بخوابد غذایت

زن اگر بشکند
شاید بماند، شاید کنارت بخوابد
غذایت را گرم کند
کودکانت را بزرگ کند، اما
دوستت نخواهد داشت!

مشاهده همه ی 8 نظر
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی

زنها را از رقصیدن منع کردند از آواز خواندن

زنها را از رقصیدن منع کردند
از آواز خواندن
بوسیدن ، خندیدن

زنها در پیله های خود فرو رفتند
و در شعرهایشان وحشیانه رقصیدند
آواز خواندند
عشق ورزیدند
بوسیدند
اما خنده نه
فقط گریستند...

مشاهده همه ی 24 نظر
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی

زن ها. شکست که میخورند، انرژی وانگیزه شان برای پیروزی چندین

زن ها... شکست که میخورند، انرژی وانگیزه شان برای پیروزی چندین برابرمی شود! زن ها موجودات عجیب و خارق العاده ای هستند! هرگز آن ها را دست کم نگیرید...!هرگز...!

مشاهده همه ی 14 نظر
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
من اون خاکم به زیر پا ولی مغرور مغرورم به تاریکی منم تاریک ولی پر نور پر نورم
اگه گلبرگ بی آبم به شبنم رو نمیارم
اگه تشنه تو خورشیدم به سایه تن نمی کارم
من اون دردم که هر جایی پی مرحم نمی گرده
چه غم دارم اگر دنیا به کام من نمی چرخه
من اون عشقم که با هرکس سر سفره نمی شینه
من اون شوقم که اشکامو به جز محرم نمی بینه
اگه من ساقه خشکم به دریا دل نمی بندم
اگه بارون پربارم به صحرا دل نمی بندم

مشاهده همه ی 4 نظر
آرمیتا کرمی
آرمیتا کرمی

زنها وقتی دلگیرند هر چی بپرسی میگن هیچی، مهم

زنها وقتی دلگیرند
هر چی بپرسی میگن
هیچی، مهم نیس. میگذره!!!
این یعنی هیچ جا نرو...
کنارم بشین و دوباره بپرس
دوباره پرسیدن هات حالمو خوب میکنه...

مشاهده همه ی 54 نظر