لحظه  بروز رسانی 
Arnika
لوسلوس
Arnika

به بعضیـــــــــــــــــــــــــــــــــا باید گفت: عزیـــــــــــــــــــــــــــزم ریـــ

به بعضیـــــــــــــــــــــــــــــــــا باید گفت:

عزیـــــــــــــــــــــــــــزم ریــــــــاضیم ضعیــــــــــــــــفه نمیـــــــــــــــــتونم آدم حســـــــــــــــــــابت کنـــــم

مشاهده همه ی 1 نظر
Arnika
لوسلوس
Arnika

یکی از ترسناک ترین چیزا اینِه که : . . .

یکی از ترسناک ترین چیزا اینِه که :
.
.
.
.
.
.
.
.
دست بکشی رو جیبت ، ولی قلمبگی گوشیت رو حس نکنی !!!
حتی داشتیم مواردی که باعث سکته ناقص و حتی مرگ شده

مشاهده همه ی 9 نظر
Arnika
لوسلوس
Arnika

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ “ﺧﺪﺍ” ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮ

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ “ﺧﺪﺍ” ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﺖ
ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮﺕ ،
ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
“ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺕ,,

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arnika
لوسلوس
Arnika

ﭘﺴﺮﺩﺍﻳﻴﻢ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻟﻘﻚ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺩﺍﻳﻴﻤﻢ ﺣﺮﺹ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ. ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﭘﺴﺮﺩﺍﻳﻴﻢ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻟﻘﻚ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩ. ﺩﺍﻳﻴﻤﻢ ﺣﺮﺹ
ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ. ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻳﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭼﻲ ﺧﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪ
ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺷﺪﻡ.ﺩﺍﻳﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﮔﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎﺑﺎ,ﮔﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arnika
لوسلوس
Arnika
پست شماره 129019611 از Arnika


مشاهده همه ی 6 نظر