لحظه  بروز رسانی 
...☘️bɘlɒяɒм☆
مهربونمهربون
...☘️bɘlɒяɒм☆

دُنبآلِ‌رویآبُودَن‌یِهـ‌قِیمتے‌‌دآرِه . شآیَدبِهـ‌مَعنےوِل‌ڪَردنِ‌عآدَت‌‌‌هآمون‌بآشهـ ،

دُنبآلِ‌رویآبُودَن‌یِهـ‌قِیمتے‌‌دآرِه . شآیَدبِهـ‌مَعنےوِل‌ڪَردنِ‌عآدَت‌‌‌هآمون‌بآشهـ ،
Aʟɪ Lᴏʜʀᴀsʙɪ ﹣ Vᴀʙᴀsᴛᴇɢɪ

دُنبآلِ‌رویآبُودَن‌یِهـ‌قِیمتے‌‌دآرِه ...
شآیَدبِهـ‌مَعنےوِل‌ڪَردنِ‌عآدَت‌‌‌هآمون‌بآشهـ ،
شآیَدمَجبُور‌بِشیم‌بَرآش‌سَختےبِڪِشیم‌وَیآ مآروافسردِه‌ڪُنهـ ،
وَلےهَرچِقدر‌هَم‌ڪِهـ قیمتِش‌زیآد‌‌بآشهـ‌بِهـ‌اندآزِه‌قِیمتےنیست‌ڪِه ڪَسآیےڪِه‌‌زِندِگےنَڪردَن‌بآیَدپَردآخت‌ڪُنن.
چُون‌اون‌هآیِهـ‌‌روز‌بِهـ‌عَقب‌نِگآه‌مے‌ڪُنن‌و‌َصِدآےِقَلبِ‌شُون‌رومے‌شنَون‌ڪِه‌میگِهـ:
«مَن‌زِندگیـم‌رو‌هَـدر‌دآدم.»

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡MαԋƚαႦ ♡
ورزشکارورزشکار
♡MαԋƚαႦ ♡

به خود می‌بالم که در این زمانه‌ای که کمتر می‌توان به

به خود می‌بالم که در این زمانه‌ای که کمتر می‌توان به

به خود می‌بالم که در این زمانه‌ای که کمتر می‌توان به یکدیگر محبت و عشق هدیه کرد، دوستانی دارم همچون آب زلال که دلشان آیینه خورشید است. سپاسگزارم که سالگرد تولدم در خاطرتان بود.

نظرات برای این پست غیر فعال است