لحظه  بروز رسانی 
Arsalan
خوشتیپخوشتیپ
Arsalan

اگر پادشاه بودم شک نکن صدای  خنده ات را سرود ملی میکردم

اگر پادشاه بودم

 

شک نکن

 

صدای 

 

خنده ات را

 

سرود ملی میکردم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arsalan
خوشتیپخوشتیپ
Arsalan

در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام در

6oqg57s90la2xsrzd0ct.jpeg
در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام
در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام
سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز
از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام

پیشاپیش یلدا مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arsalan
خوشتیپخوشتیپ
Arsalan

بودنت رو به تلخی می کشد نبودنت اما …

بودنت رو به تلخی می کشد
نبودنت اما …
رو به مرگ … شاید !
یاد حرف مادر بزرگ می افتم
“می دونم تلخه ! اما باید مثل دوا بخوریش !”

Boy_Love_Pic_Amazing_ir_16.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید