لحظه  بروز رسانی 
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

بنظر شما شاخ های فیس میتونن بعدا تو اینستا خودی نشون

بنظر شما شاخ های فیس میتونن بعدا تو اینستا خودی نشون بدن؟ {-43-}

۱. ن بابا اینا بچن دو روزه گوشی گرفتن دستشون {-26-}
۲. اینا خودشون جزئی از شاخای اینستان {-7-}

مشاهده همه ی 14 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

فیس از چه کسانی تشکیل شده؟ ۱.دختران و پسران زیر

فیس از چه کسانی تشکیل شده؟
۱.دختران و پسران زیر ۱۸ سال ک هنو باباشون اجازه نداده بیان تلگرام
۲.افراد متاهل
۳.افراد بیکار

مشاهده همه ی 35 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

فیس از چه کسانی تشکیل شده؟ ۱.دختران و پسران زیر

فیس از چه کسانی تشکیل شده؟
۱.دختران و پسران زیر ۱۸ سال ک هنو باباشون اجازه نداده بیان تلگرام
۲.افراد متاهل
۳. افراد بیکار

مشاهده همه ی 61 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

چرا فیس انقد خلوت شده؟ مث قبل نیس هیچی

چرا فیس انقد خلوت شده؟
مث قبل نیس هیچی

مشاهده همه ی 10 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقیه

گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقیه

گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقیه مجلس سر مینای دگر
امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر به جز از امشبو فردا شبو شبهای دگر
مسته مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر به جز از امشبو فردا شبو شبهای دگر
مسته مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم من به میخانه ام امشب تو برو جای دگراز تو زیبا صنم اینقدر جفا زیبا نیست گیره این دل نتوان داد به زیبای دگر
می فروشان همه دانند عمادا که بود عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دگر

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر به جز از امشبو فردا شبو شبهای دگر
مسته مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر به جز از امشبو فردا شبو شبهای دگر
مسته مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر

مشاهده همه ی 7 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

تــو زیــبـاتــریـن اتـفـاقـ زنــدگیـمـے تــو دلـیــل خــنده هـامـے تــو

تــو زیــبـاتــریـن اتـفـاقـ زنــدگیـمـے تــو دلـیــل خــنده هـامـے تــو

تــو زیــبـاتــریـن اتـفـاقـ زنــدگیـمـے
تــو دلـیــل خــنده هـامـے
تــو روز و شبــ هفتــه هــا و ســالهــامـے
تــو تمــومـ لحـظـه هـامـے

مشاهده همه ی 4 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

چـ بــارونــے چـ رویـایـــے کجـا میــری. بــے مــن. کجــاهــایــے

چـ بــارونــے چـ رویـایـــے کجـا میــری. بــے مــن. کجــاهــایــے

چـ بــارونــے
چـ رویـایـــے
کجـا میــری... بــے مــن... کجــاهــایــے
دسـتامــو یــادتــ میــره
دنــیــامــو غمــ میـگیـره
تـا الــانـشم دیــره
نــزار گمـ شــم
تــو تنهــایـــے

مشاهده همه ی 1 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

نــویــد زردی الله الله

نــویــد زردی الله الله
نوید زردی الله الله

نــویــد زردی
الله الله

مشاهده همه ی 5 نظر
Arad
بی‌حالبی‌حال
Arad

هیچکس برتر نیست. هیچکس پست تر نیست. اما هیچکس

هیچکس برتر نیست. هیچکس پست تر نیست. اما هیچکس

هیچکس برتر نیست..
هیچکس پست تر نیست..
اما هیچکس برابر هم نیست!
انسانها منحصر به فرد هستند..
غیر قابل مقایسه.
تو، تو هستی.
من، من هستم.

مشاهده همه ی 3 نظر