لحظه  بروز رسانی 
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

❤️ ناگهآن یڪ شـــــب سراغم آمد

❤️ 
 ناگهآن یڪ شـــــب سراغم آمد

❤️


ناگهآن یڪ شـــــب سراغم آمد
و با خنــــــده گفــــت :

نوشــــداروی توام . . .
با طعــنه گفتم :
زود نیســــت؟


(عشق دیرینم زود نیست ؟ ؟ ؟ . . . . . . . )
😔😢💔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

فکرم مشغلوله !! +به چیز های الکی فک نکن

فکرم مشغلوله !! +به چیز های الکی فک نکن

_فکرم مشغلوله !!
+به چیز های الکی فک نکن
_به فکر و خیال من نگو الکی تو توشونی !!!!
.
.
.
_بفهههههههههههههههم !!! بفهم بدون تو زندگی ندارم
(اینا رو نمی گم تا برگرده فقط باهام حرف بزنه 😢😔)

مشاهده همه ی 5 نظر
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

حال اگر چه هیچ ؛ نذری عهده دار وصل نیست

حال اگر چه هیچ ؛ نذری عهده دار وصل نیست

حال اگر چه هیچ ؛

نذری عهده دار وصل نیست !

یک زمان پیشامدی

بودم که امکان داشتم ...

😭
😢
💔
😔

مشاهده همه ی 4 نظر
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

+ دکتر مورد اورژانسیه _ چشه¿ مریضیش چیه

+ دکتر مورد اورژانسیه _ چشه¿ مریضیش چیه

+ دکتر مورد اورژانسیه

_ چشه¿ مریضیش چیه ......

_عشق یکطرفه 😔.....

_متاسفم... سرد خونه 😔😔💔💔


💔😭😔

مشاهده همه ی 4 نظر
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

بیاییم بت های نمادین زندگیمان را بشکنیم !!فرهاد کوه کند و

بیاییم بت های نمادین زندگیمان را بشکنیم !!
فرهاد کوه کند و باز هم خسرو ی شیرینش نشد ...
بیاییم به جای کوه کندن برای شیرین هایی که متعلق به ما نیستند،فقط از آن ها دل بکنیم ..
خسرو و شیرین و فرهاد ؛ لیلی و مجنون  و .... خیلی وقت است که داستانشان به سر رسیده 
بیاییم داستان زندگی خودمان را بسازیم 
داستانی که این بار فرهادش به شیرین ترین رویا ها میرسد ...
بیاییم سعی کنیم پایان های تلخ را جور دیگری شیرین تمام کنیم ... #Ali 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

‍ ‍ درست وقتی می گویی :فراموشش کردم،آهنگی پخش می شود،،،کسی

‍ ‍ درست وقتی می گویی :فراموشش کردم،آهنگی پخش می شود،،،کسی

‍ ‍ درست وقتی می گویی :
فراموشش کردم،
آهنگی پخش می شود،،،
کسی مثل او می خندد،،،
یک نفر عطری می زند
که بوی او را می دهد
و
همه فراموشی هایت،
هدر می رود . . .

#لعنت_به_غُرور 


مشاهده همه ی 4 نظر
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

آخرین ها همیشه آدم را به فنا می دهند! پُک آخر

آخرین ها همیشه آدم را به فنا می دهند! پُک آخر

آخرین ها

همیشه آدم را به فنا می دهند!

پُک آخر......

پیک آخر......

و دیدار آخر.....#لعنت_به_غُرور


رخ گل
مشاهده همه ی 8 نظر
Arsham-22
گرفتارگرفتار
Arsham-22

تا همین جای زندگی کافیست ! من از زیستن در این

تا همین جای زندگی کافیست ! من از زیستن در اینتا همین جای زندگی کافیست ! 
من از زیستن در این کره ی خاکی خسته شدم ، تنها گلوله ای میخواهم  که درست شلیک شود وسط پیشانی ام و برای همیشه چشمانم را ببندد
من به خواب نیاز دارم خوابی شبیه به مرگ و مرگی که کنار تراس انتظارم را میکشد ، ارتفاع یا گلوله هردو یکیست وقتی میلی به زندگی نداشته باشی ، 
قرص هایم کنار تخت است هرشب در لیوان آب حل کنید به خورد بالشم دهید بگذارید او حداقل آرام بخوابد 
وصیتی ندارم دیگر ، کسی مرا هل دهد پاهایم از این زندان جا نمیشود ..
مرا هل دهید درِ این زندان باید باز شود 
من محکوم به زندگی نیستم ! 


#لَعنت_به_غُرور

مشاهده همه ی 3 نظر