افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
aryan irani
aryan irani

همیشه فکر نکنید فرزندی که به دنیا آوردید از خودتان است چون ممکنه شیر مادرشو نخوره و شما باید فکر کنید چند گونه ی انسان در زمین وجود دارد شاید چند رگه باشید و باید به آدم هایی که شبیه خودتان نیستند عشق بورزید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

همیشه فکر نکنید فرزندی که به دنیا آوردید از خودتان است چون ممکنه شیر مادرشو نخوره و شما باید فکر کنید چند گونه ی انسان در زمین وجود دارد شاید چند رگه باشید و باید به آدم هایی که شبیه خودتان نیستند عشق بورزید

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

همیشه فکر نکنید فرزندی که به دنیا آوردید از خودتان است چون ممکنه شیر مادرشو نخوره و شما باید فکر کنید چند گونه ی انسان در زمین وجود دارد شاید چند رگه باشید و باید به آدم هایی که شبیه خودتان نیستند عشق بورزید

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 3 نظر
aryan irani
aryan irani

قدیمی ترین آدمای زمین از نیاکانشون به طور ژنتیکی ارث بردند جواب بدی را با بدی بدهند و جواب خوبی را با خوبی.
چون در جنگل نباید به حیوانات وحشی که از ما بدشان میامد خوبی میکردیم همه ی ما را میکشتند اما آدم ها را دوست داشتیم و با هم همکاری کردیم و در جنگل شکارچی حیوانات وحشی شدیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

قدیمی ترین آدمای زمین از نیاکانشون به طور ژنتیکی ارث بردند جواب بدی را با بدی بدهند و جواب خوبی را با خوبی.
چون در جنگل نباید به حیوانات وحشی که از ما بدشان میامد خوبی میکردیم همه ی ما را میکشتند اما آدم ها را دوست داشتیم و با هم همکاری کردیم و در جنگل شکارچی حیوانات وحشی شدیم

دنیــــــــای ما
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

قدیمی ترین آدمای زمین از نیاکانشون به طور ژنتیکی ارث بردند جواب بدی را با بدی بدهند و جواب خوبی را با خوبی.
چون در جنگل نباید به حیوانات وحشی که از ما بدشان میامد خوبی میکردیم همه ی ما را میکشتند اما آدم ها را دوست داشتیم و با هم همکاری کردیم و در جنگل شکارچی حیوانات وحشی شدیم

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

قدیمی ترین آدمای زمین از نیاکانشون به طور ژنتیکی ارث بردند جواب بدی را با بدی بدهند و جواب خوبی را با خوبی.
چون در جنگل نباید به حیوانات وحشی که از ما بدشان میامد خوبی میکردیم همه ی ما را میکشتند اما آدم ها را دوست داشتیم و با هم همکاری کردیم و در جنگل شکارچی حیوانات وحشی شدیم

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani
guilt-300x254.jpg

سالم ترین آدم ها گروه خونیشونoهست و زمانی که میبینید یک خلافکار یا جنایتکار یا آدمکش گروه خونیشoهست که سالمترین آدمه بهتر نیست خودتان را سرزنش کنید و بگوید تقصیر خودتون بوده که سالمترین آدمو جنایتکار کردید!
شاید آدمای بخشنده ای نبودید و به دیگران کمک نکردید یا دیگران را آدم حساب نکردید و گروه خونیoرابین هود شده
یا اینقدر آدم بداخلاقی بودید و به آدم های سالم گیر میدادید و تهدیدشون کردید که این آدم سالم ناراحت و عصبانی شده و فکر کرده شما دیوانه خطرناکی هستید و ناخواسته شما را کشته و حالا میخواهید دارش بزنید خب دیوانه اید دیگر بهتر است خودتان را مقصر بدانید که از سالمترین آدم ها جنایتکار و آدمکش به وجود آوردید

دنیــــــــای ما
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani
guilt-300x254.jpg

سالم ترین آدم ها گروه خونیشونoهست و زمانی که میبینید یک خلافکار یا جنایتکار یا آدمکش گروه خونیشoهست که سالمترین آدمه بهتر نیست خودتان را سرزنش کنید و بگوید تقصیر خودتون بوده که سالمترین آدمو جنایتکار کردید!
شاید آدمای بخشنده ای نبودید و به دیگران کمک نکردید یا دیگران را آدم حساب نکردید و گروه خونیoرابین هود شده
یا اینقدر آدم بداخلاقی بودید و به آدم های سالم گیر میدادید و تهدیدشون کردید که این آدم سالم ناراحت و عصبانی شده و فکر کرده شما دیوانه خطرناکی هستید و ناخواسته شما را کشته و حالا میخواهید دارش بزنید خب دیوانه اید دیگر بهتر است خودتان را مقصر بدانید که از سالمترین آدم ها جنایتکار و آدمکش به وجود آوردید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید