افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
aryan irani
aryan irani

هندی ها رابطه اجتماعی خوبی نداشتند و نسبت به زندگی هندی های دیگر بی تفاوت بودند یعنی اگر هند ایران بود و در کرمانشاه زلزله میامد هندی ها به کرمانشاه نمیرفتند و به کودکان ایرانی زلزله زده که هیچ چیز نداشتند کمک نمیکردند
بعد جنگ جهانی شروع شد و سربازان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشتند به هند میروند و خوراکی های هندی را میگیرند بعد هندی ها از گرسنگی میمیرند و نسبت به همدیگر بی تفاوتند انگلیسی ها با خودشان میگویند اگه اینکارو کنیم ممکنه مردم بیرونمان کنند ولی این اتفاق نیفتاد و هندی ها کشته شدن همدیگر را تماشا میکردند هندی ها شبیه حیوانات جنگل نسبت به همدیگر بی تفاوت بودند و آدم ها که در اینجا آدمها انگلیسی ها هستند به راحتی از حیوانات استفاده کردند و خوراکی های آنها را بردند و حیوانات کاری نمیکردند

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

هندی ها رابطه اجتماعی خوبی نداشتند و نسبت به زندگی هندی های دیگر بی تفاوت بودند یعنی اگر هند ایران بود و در کرمانشاه زلزله میامد هندی ها به کرمانشاه نمیرفتند و به کودکان ایرانی زلزله زده که هیچ چیز نداشتند کمک نمیکردند
بعد جنگ جهانی شروع شد و سربازان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشتند به هند میروند و خوراکی های هندی را میگیرند بعد هندی ها از گرسنگی میمیرند و نسبت به همدیگر بی تفاوتند انگلیسی ها با خودشان میگویند اگه اینکارو کنیم ممکنه مردم بیرونمان کنند ولی این اتفاق نیفتاد و هندی ها کشته شدن همدیگر را تماشا میکردند هندی ها شبیه حیوانات جنگل نسبت به همدیگر بی تفاوت بودند و آدم ها که در اینجا آدمها انگلیسی ها هستند به راحتی از حیوانات استفاده کردند و خوراکی های آنها را بردند و حیوانات کاری نمیکردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

هندی ها رابطه اجتماعی خوبی نداشتند و نسبت به زندگی هندی های دیگر بی تفاوت بودند یعنی اگر هند ایران بود و در کرمانشاه زلزله میامد هندی ها به کرمانشاه نمیرفتند و به کودکان ایرانی زلزله زده که هیچ چیز نداشتند کمک نمیکردند
بعد جنگ جهانی شروع شد و سربازان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشتند به هند میروند و خوراکی های هندی را میگیرند بعد هندی ها از گرسنگی میمیرند و نسبت به همدیگر بی تفاوتند انگلیسی ها با خودشان میگویند اگه اینکارو کنیم ممکنه مردم بیرونمان کنند ولی این اتفاق نیفتاد و هندی ها کشته شدن همدیگر را تماشا میکردند هندی ها شبیه حیوانات جنگل نسبت به همدیگر بی تفاوت بودند و آدم ها که در اینجا آدمها انگلیسی ها هستند به راحتی از حیوانات استفاده کردند و خوراکی های آنها را بردند و حیوانات کاری نمیکردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

هندی ها رابطه اجتماعی خوبی نداشتند و نسبت به زندگی هندی های دیگر بی تفاوت بودند یعنی اگر هند ایران بود و در کرمانشاه زلزله میامد هندی ها به کرمانشاه نمیرفتند و به کودکان ایرانی زلزله زده که هیچ چیز نداشتند کمک نمیکردند
بعد جنگ جهانی شروع شد و سربازان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشتند به هند میروند و خوراکی های هندی را میگیرند بعد هندی ها از گرسنگی میمیرند و نسبت به همدیگر بی تفاوتند انگلیسی ها با خودشان میگویند اگه اینکارو کنیم ممکنه مردم بیرونمان کنند ولی این اتفاق نیفتاد و هندی ها کشته شدن همدیگر را تماشا میکردند هندی ها شبیه حیوانات جنگل نسبت به همدیگر بی تفاوت بودند و آدم ها که در اینجا آدمها انگلیسی ها هستند به راحتی از حیوانات استفاده کردند و خوراکی های آنها را بردند و حیوانات کاری نمیکردند

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

هندی ها رابطه اجتماعی خوبی نداشتند و نسبت به زندگی هندی های دیگر بی تفاوت بودند یعنی اگر هند ایران بود و در کرمانشاه زلزله میامد هندی ها به کرمانشاه نمیرفتند و به کودکان ایرانی زلزله زده که هیچ چیز نداشتند کمک نمیکردند
بعد جنگ جهانی شروع شد و سربازان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشتند به هند میروند و خوراکی های هندی را میگیرند بعد هندی ها از گرسنگی میمیرند و نسبت به همدیگر بی تفاوتند انگلیسی ها با خودشان میگویند اگه اینکارو کنیم ممکنه مردم بیرونمان کنند ولی این اتفاق نیفتاد و هندی ها کشته شدن همدیگر را تماشا میکردند هندی ها شبیه حیوانات جنگل نسبت به همدیگر بی تفاوت بودند و آدم ها که در اینجا آدمها انگلیسی ها هستند به راحتی از حیوانات استفاده کردند و خوراکی های آنها را بردند و حیوانات کاری نمیکردند

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

نوروز را به نام کرمانشاه نامگذاری کنیم تا مثل ماهی ها که حافظه2ثانیه ای دارند کرمانشاه یادمان نرود و تلاش کنیم برای سفر به کرمانشاه بریم و گل و شیرینی و خوراکی و پول و پتو و چادر و اسباب بازی برای بچه های زلزله زده ایرانی که خانواده ما هستند ببریم زشته شاد باشیم و در آغوش خانوادمون نرویم ممکنه حرفای بدی پشت سرمان بزنند

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
aryan irani
aryan irani

نوروز را به نام کرمانشاه نامگذاری کنیم تا مثل ماهی ها که حافظه2ثانیه ای دارند کرمانشاه یادمان نرود و تلاش کنیم برای سفر به کرمانشاه بریم و گل و شیرینی و خوراکی و پول و پتو و چادر و اسباب بازی برای بچه های زلزله زده ایرانی که خانواده ما هستند ببریم زشته شاد باشیم و در آغوش خانوادمون نرویم ممکنه حرفای بدی پشت سرمان بزنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan irani
aryan irani

نوروز را به نام کرمانشاه نامگذاری کنیم تا مثل ماهی ها که حافظه2ثانیه ای دارند کرمانشاه یادمان نرود و تلاش کنیم برای سفر به کرمانشاه بریم و گل و شیرینی و خوراکی و پول و پتو و چادر و اسباب بازی برای بچه های زلزله زده ایرانی که خانواده ما هستند ببریم زشته شاد باشیم و در آغوش خانوادمون نرویم ممکنه حرفای بدی پشت سرمان بزنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید