لحظه  بروز رسانی 
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

☜شنیدے میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟ ♚واس ما

☜شنیدے میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟

♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚

��گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتَن��

ﻣﻦ ﺳَـــــــــﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐـــــــــــﺮﻭﺭ

چـــون دوســـت نـــدارم خـــودمو

درگــــیر کـــــسایـــــے کـــٌـــنم

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓــــــــــــﺮﺩﺍﯼ ﻣـــــــــﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ★

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ

ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…

☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

مشاهده همه ی 4 نظر
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﺑــــﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓــــﺎﯼ ﺁﺩﻣـــــﺎ ﺭﻭ ﺗـــﻮ 'ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺍﻭﻝ ' ﺿــــﺒــﻂـــ ﮐــﻨـــــﯽ

ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﺑــــﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓــــﺎﯼ ﺁﺩﻣـــــﺎ ﺭﻭ ﺗـــﻮ 'ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺍﻭﻝ ' ﺿــــﺒــﻂـــ ﮐــﻨـــــﯽ . . . ﺑـــﻌــــﺪ ﻭﺍﺳـــﺸـــﻮﻥ ﺑــﺬﺍﺭﯼ ﺑـــﮕـــــﯽ : ﻋـــﺰﯾــــــﺰﻡ . . . ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺍﯾـــﻦ ﺯﺯزززرررﺭﺭﺍ ﺭﻭ ﻣﯿـــﺰﺩﯼ ﯾـــــﺎﺩﺗـــــﻪ✘✘✘

مشاهده همه ی 2 نظر
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

آره مَن بَدَم.         لازِمَم نیست خوبیامو به تو

آره مَن بَدَم...         
لازِمَم نیست خوبیامو به تو          
وَ بَقیه ثابِت کُنَم...          
چون بَرای اونایی که دوسِشون دارَم و دوستم دارن        
ثابت شُدَم..

مشاهده همه ی 1 نظر
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

هَــرکَــس مَنــو��هَمینـجوری کِـه هَستَـم ��خــــواست➲دَمِــش گَــــرم↪����هَـــرکــی هَـ

هَــرکَــس مَنــو��
هَمینـجوری کِـه هَستَـم ��خــــواست➲
دَمِــش گَــــرم↪
����هَـــرکــی هَـم نَخـــواست❕❕❕
شَـــــرِّش کَــــم✘✘✘

مشاهده همه ی 1 نظر
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

♚ﻭَﻗــــــــــــــﺘــــــــﻰ ﮔُــــﻔــــﺘــــﻰ ﻣَـــــﻨـــــﻮُ ﻓَــــــــﺮﺍﻣـــــــــﻮﺵ ﻛُ

♚ﻭَﻗــــــــــــــﺘــــــــﻰ ﮔُــــﻔــــﺘــــﻰ ﻣَـــــﻨـــــﻮُ ﻓَــــــــﺮﺍﻣـــــــــﻮﺵ ﻛُـــــــﻦ♚•••⇜•

••ﺩﺍﺷـــــﺘَــــــﻢ ﺑِــــــﻪ ﻣَـــــــــﻐــــــﺰَﻡ ﻓِـــــــــــﺸــــﺎﺭ ﻣــــﻴـــﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــــﻼً ﺗُـــــﻮ ﻛــــﻰ ﻫَــــﺴــــﺘﻰ●●●

☜ﻣَــــــــﻦ ﭼﺎﻳــﻴــﻤـــﻢ ﺳَــــــﺮﺩ ﻣـــــﻴـــﺸـــــــﻪِ ﻣـــﻴــــــﺮﻳــــــــﺰَﻡ ﺩﻭﺭ◇◆◇ 

ﺗــــُﻮ ﻛِــــــﻪ ﺩﯾــــﮕِــــﻪ ﺗــــُـﻮ ﺍﻯ

☜ﻭﺍﺳــــــــﻪِ ﻣَــــــﻦ ﺧـــــﻮﺍﺳــــــﺘَـــــــﻦ • ﻳَــــﻌـــــﻨــــی ﺩﺍﺷـــــــﺘَﻦ•

ﭘَـــــــــﺲ ﺍَﮔـــــِﻪ ﻧَـــــﺪﺍﺭَﻣِــــــــﺖ ☜☜☜ ﺑِــــــــــﺪﻭﻥ 

✔ﻧَــــــــــــــــــــــــــــــــــﺨـْــــــــــــــــــﻮﺍﺳــْــــــــــــﺘَــــــــــــﻤِــــــــــــــﺖْ✔

مشاهده همه ی 1 نظر
Asal
آروم و عادیآروم و عادی
Asal

دنیا.کرد منو دست به سرم.✘از نوک انگشت خستس تا فرق سرم.✘زنـدگی

دنیا...
کرد منو دست به سرم...✘
از نوک انگشت خستس تا فرق سرم...✘
زنـدگی مآ جَــوونآ رســــیدِه تَـــهِ خَـــط...✘
 یــه نُقطهِ سَـرهِ خَـط...✘
بـَعـضی وَقــتآآ تـَنهـآیی میـزَنهـِ بهـِ سـَرَم...✘
بـَعضی وقـتـآآ میخـوآم قــیدِ خـودَمَـم بِـزَنَـم... ✘

مشاهده همه ی 1 نظر