لحظه  بروز رسانی 
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

آﺩﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ با مهریه پایین ﺑﮕﯿﺮﻩ

آﺩﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ با مهریه پایین ﺑﮕﯿﺮﻩ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ و يه زن خوشكًل برأي خودش جمع كنهﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺍﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ!😂😂

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 43 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

{-1-}{-2-}{-3-}{-4-}{-10-}{-9-}{-8-}{-7-}{-13-}{-14-}{-15-}{-16-}{-22-}{-21-}{-20-}{-19-}{-25-}{-26-}{-27-}{-28-}{-34-}{-33-}{-32-}{-31-}{-37-}{-38-}{-39-}{-40-}{-46-}{-45-}{-44-}{-43-}{-49-}{-60-}{-8-}{-60-}{-51-}{-52-}{-58-}{-57-}{-56-}{-55-}{-61-}{-62-}{-63-}{-66-}{-67-}{-68-}{-71-}{-72-}{-76-}{-77-}{-78-}{-81-}{-82-}{-83-}{-86-}{-87-}{-88-}{-88-}{-91-}{-92-}{-93-}{-96-}{-98-}{-101-}{-102-}{-103-}{-106-}{-107-}{-108-}{-113-}{-112-}{-111-}{-116-}{-111-}{-112-}{-113-}{-117-}{-118-}{-123-}{-122-}{-131-}{-126-}{-127-}{-128-}{-133-}{-132-}{-131-}{-136-}{-137-}{-138-}{-141-}{-142-}{-143-}{-23-}{-79-}{-97-}{-96-}{-123-}{-121-}{-137-}{-127-}{-144-}{-99-}{-99-}{-114-}{-124-}{-124-}{-144-}{-28-}{-31-}

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 3 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻡ:

ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻡ:


ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺴﺘﻦ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ شاسى بلند ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺯﺩ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ😂😂😂😂✋️

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 6 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

پیرمرد عاشق به زنش گفت:بیا یادی از گذشته های دور کنیم

پیرمرد عاشق به زنش گفت:بیا یادی از گذشته های دور کنیم .

من میرم تو کافه منتظرت و تو بیا سر قرار بشینیم حرفای عاشقونه بزنیم.

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ.

ﻓﺮﺩﺍ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺭﻓﺖ. ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺷﺖ، ﻭﻟﯽ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻧﯿﻮﻣﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﻧﻪ، ﺩﯾﺪ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﺑﯿﺎﻡ!!!😅😂😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 6 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم هر روز یه

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم
هر روز یه مبلغی میندازم توش...

تا آخر ماه یکجا که شد برمیدارم میزارم تو جیبم!


اینطوری هم هفتاد نوع بلا رو دفع کردم ؛ هم به یه بدبخت کمک کردم!!😑😂😂

مشاهده همه ی 4 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

سحری به خواب دیدم شَه کشور صفا را

سحری به خواب دیدم شَه کشور صفا را

سحری به خواب دیدم شَه کشور صفا را

به رخش نظاره کردم مَهِ خوب دلربا را

به ادب زبان گشودم بسرودم این نوا را

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

غدیر، یک تاریخ است؛
تاریخی که ابتدایش مدینه است،
میانش کربلا و انتهایش ظهور
فرا رسیدن عید سعید غدیر مبارک
🌹🌹

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 5 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

‏اگر خانومتو بازار بردی نپرس کی تموم میکنی!

‏اگر خانومتو بازار بردی نپرس کی تموم میکنی!


از فروشنده ها بپرس کی میبندین 😂

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 13 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

💫این متنو باید با آب طلا نوشت 💠هم

💫این متنو باید با آب طلا نوشت

💠هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است
دقت بکنی نور خدا داخل خانه است
در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟

اینگونه چرا در پی اثبات خداییم؟
همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخوابیم
در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟
انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟

برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش
چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش
تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است
تصویرخداواضح وچشمان توخواب است

شاید که بتی در وسط ذهن من و توست
باید بت خود ، با نم باران خدا شست
گویی که خدا در بدن و در تنمان هست
نزدیکترازخون و رگ گردنمان هست

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 9 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

یک ایرانی۱۰میلیون تومان پول دارد، از ایران راهی حج میشود ۱۰

یک ایرانی۱۰میلیون تومان پول دارد، از ایران راهی حج میشود ۱۰ میلیون پول را تحویل عربستان میدهد و یک عنوان حاجی آقا تحویل میگیرد،عربستان با ۱۰میلیون پول های شما یک سلاح فوق پیشرفته از آمریکا میخرد،آمریکا ۱۰میلیون پول ها را در صندوق ارزی خود ذخیره میکند و اعتبار دلار را افزایش میدهد، شما همچنان عنوان حاج آقا را در دست خود دارید، عربستان سلاح فوق پیشرفته ی خود را به عراق و سوریه و یمن میفرستد و کودکان زیادی را غرق در خون میکند، اعتبار دلار همچنان رو به افزایش است، عربستان غریزه ی شهوت و قدرت خود را ارضا میکند، اسرائیل در گوشه ایی با خیال راحت و با لبخندی ژکوند وار تجاوز میکند، در حاشیه دریای پارس عرب ها سرمست از دلارهای آغشته به نفت تکنولوژی اروپایی و آمریکایی وارد میکنند‌.
اخبار سراسری: حاج آقا تصویر کودکان کشته شده سوری عراقی ایزدی کُرد و یمنی را از تلویزیون میبیند و مرگ بر آل سعود و آمریکا میگوید و اشک میریزد...
التماس تفکر🙏💐

😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 19 نظر
❣️عسل❣️
مهربونمهربون
❣️عسل❣️

فشار قبر چیست؟ بخونید خیلی جالبه

فشار قبر چیست؟

بخونید خیلی جالبه


استادالهی قمشه اي، فیلسوف بزرگ جهانی اینگونه می گوید:


که مرگ واقعی چگونه است وفشار قبر چیست؟
آیا فشار قبر واقعیت دارد؟

استادالهی قمشه اي

جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی ، در کسری از ثانیه انجام میشود . این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد که حتی کسی که چشمانش لحظه مرگ باز است فرصت بستن آن را پیدا نمیکند . یکی از شیرین ترین تجربیات انسان دقیقا لحظه جدا شدن روح از جسم میباشد . یه حس سبک شدن و معلق بودن .

بعد از مرگ اولین اتفاقی که می افتد این است که روح ما که بخشی از آن هاله ذهن است و در واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست شروع به مرور زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ میکند و تصاویر بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی میشود . شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان بر است . زمان در واقع قرارداد ما انسانهاست . این ما هستیم که هر دقیقه را 60 ثانیه قرارداد میکنیم . اما زمان در واقع فراتر این تعاریف است .


با مرور زندگی ، روح اولین چیزی که نظرش به آن جلب میشود، وابستگیهای انسان در طول زندگی میباشد . برخی از این وابستگی ها در زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی در این مرحله دوباره خودنمایی میکند .میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر است .
روح از بین خاطراتش وابستگی های خود را جدا میکند . این وابستگی ها هم مثبت است هم منفی . مثلا وابستگی به مال دنیا یک وابستگی منفی و وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی و وابستگی مثبت محسوب میشود . ولی به هرحال وابستگی ست .

این وابستگی ها کششی به سمت پایین برای روح ایجاد میکند که او را از رفتن به سمت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله دنیا باز میدارد . یعنی روح بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار میگیرد . یکی نیروی وابستگی از پایین و دیگری نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد . اگر نیروی وابستگی ها غلبه داشته باشد باعث میشود روح تمایل پیدا کند که دوباره وارد جسم گردد . چون توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست دارد دوباره آن را تجربه کند . به همین جهت روح به سمت جسم رفته و تلاش میکند جسم مرده را متقاعد کند که دوباره روح را بپذیرد . فشاری که به "روح" وارد میشود جهت متقاعد کردن جسم خود در واقع همان فشار قبر است.

این فشار به هیچ وجه به جسم وارد نمیشود . چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمیکند . پس فشار قبر در واقع فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد . این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و میتواند از لحظه مرگ شروع گردد .
یکی از دلایل تلقین دادن به فرد فوت شده در واقع این است که به باور مرگ برسد و سعی در برگشت نداشته باشد .
بعد از مدتی روح متقاعد میشود که تلاش او بیهوده است و فشار قبر از بین میرود .


وابستگی ها باعث میشود که روح ، شاید سالها نتواند از این مرحله بگذرد . بحث روح های سرگردان و سنگین بودن قبرستانها بدلیل همین وابستگی هاست . گاهی تا سالها فرد فوت شده نمیتواند وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر اثری از آن نیست را رها کند .
به امید اینکه بتوانیم به درک این شعر برسیم:

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ ...
بگذار و بگذر
ببین و دل مبند
چشم بینداز و دل مباز
که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت ...
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده...
"صادقانه زندگی کنید"

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم. ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم...
لطفاً این متن رو دقیق بخونید چون ارزش هر کلمه معادل دنیایی فهم و شعور هست.
شب خوششش🙏❤️

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 7 نظر