لحظه  بروز رسانی 
@Ashegh71

چه کسی می گوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟

چه کسی می گوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟

چه کسی می گوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟
گام اگر برداریم روشنی نزدیک است

[ سهراب سپهری ]

مشاهده همه ی 6 نظر
@Ashegh71

یه درجه ای از آروم بودن هم هست ؛ که دلیلش

یه درجه ای از آروم بودن هم هست ؛ که دلیلش حال خوب نیست (:
بلکه از شدت بی تفاوتیه که آرومی
|:

مشاهده همه ی 38 نظر
@Ashegh71

گاهی اوقات سکوت بهترین پاسخ است زیرا هیچ کلمه

گاهی اوقات سکوت بهترین پاسخ است زیرا هیچ کلمه

گاهی اوقات
سکوت بهترین پاسخ است
زیرا هیچ کلمه ای نمی‌تواند غوغایی را
که در ذهن و قلبتان برپاست * نشان دهد ‌.

مشاهده همه ی 29 نظر
@Ashegh71

هیچوقت فصل اول زندگی خود را با فصل بیستم

هیچوقت فصل اول زندگی خود را
با فصل بیستم زندگی دیگران مقایسه نکنید.
+

مشاهده همه ی 26 نظر
@Ashegh71
♡

مشاهده همه ی 27 نظر
@Ashegh71

از آدم‌های منفی باف دوری کنيد . آن‌ها برای هر

از آدم‌های منفی باف دوری کنيد .
آن‌ها برای هر راه‌حلی يک مشکل پيدا میکنند
!
آلبرت انيشتين

مشاهده همه ی 25 نظر
@Ashegh71

کاش این مردم می فهمیدند حالی که پریشان

کاش این مردم می فهمیدند حالی که پریشان

کاش
این مردم می فهمیدند
حالی که پریشان است

آرامش می خواهد نه سرزنش !

مشاهده همه ی 17 نظر