قصدِ من فریبِ خودم نیست، دلپذیر!
قصدِ من
فریبِ خودم نیست اگر
لب‌ها دروغ می‌گویند
از دست‌های تو راستی هویداست
و من از دست‌های توست
که سخن می‌گوید
#احمدشاملو ‌
بروز رسانی 
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321626100 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321624792 از آذر

-

مشاهده همه ی 2 نظر
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321624790 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمد
احمد

بغلم کن که جهان کوچک و غمگين نشود بغلم کن

بغلم کن که جهان کوچک و غمگين نشود
بغلم کن که خدا دورتر از اين نشود
مرگ را آخر هر قافيه تمرين نکنم
مردم شهر تو را بعد ِ تو نفرين نکنم
کاش اين نعش به تقدير خودش تن بدهد
کاش اين شعر به من جرات مردن بدهد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید