لحظه  بروز رسانی 
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺳﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ، ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎﺭﻭﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻣﺪ

ﺳﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ، ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎﺭﻭﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻣﺪ
آفتابکاران جنگل

ﺳﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ، ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎﺭﻭﻥ
ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﺷﺐ ﺷﺪ ﮔﺮﯾﺰﻭﻥ
ﮐﻮﻩﻫﺎ ﻻﻟﻪﺯﺍﺭﻥ، ﻻﻟﻪﻫﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﻥ
ﺗﻮ ﮐﻮﻩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﮔﻞ ﮔﻞ ﮔﻞ ﺁﻓﺘﺎﺑﻮ ﻣﯽﮐﺎﺭﻥ
ﺗﻮﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﻮﻥ، ﺩﻟﺶ ﺑﯿﺪﺍﺭﻩ
ﺗﻔﻨﮓ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻨﺪﻡ، ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﺁﺭﻩ
ﺗﻮﯼ ﺳﯿﻨﻪﺍﺵ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ
ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ، ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ،
ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ
ﻟﺒﺶ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﻮﺭ، ﺩﻟﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻮﺭ
ﺻﺪﺍﺵ ﭼﺸﻤﻪ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﺁﻫﻮﯼ ﺟﻨﮕﻞ دور ..
.
شعر سعید سلطان پور
گروه کر دانشجویان دانشکده ادبیات
تهران سال ۵٧
داود شراره
.
.
عصرتون شاد

Avaz-e ghoo
مشاهده همه ی 11 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ

ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ

ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﯾﻢ
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭﺟﻨﮓ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ
ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ
می میریم
ﻭ بعضی ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻐﻠﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ..!
.
# ﻧﺸﺎﻁ_ﺣﻤﺪﺍﻥ
.
کرونا و فقر و فلاکت و بدبختی هم جای خود دارد !
.
.
روزتون بخیر و آرامش

Avaz-e ghoo
مشاهده همه ی 10 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

سه تار : استاد مسعود شعاری عود : سینا شعاری

سه تار : استاد مسعود شعاری عود : سینا شعاری
همنوازی سه تار و عود و طبلا

سه تار : استاد مسعود شعاری
عود : سینا شعاری
طبلا : ارشن درانند
.
شبتون شاد

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﻧﺸﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺁﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮﻭ

ﻧﺸﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺁﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮﻭ

ﻧﺸﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺁﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺮﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺁﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺩﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥﮐﺎﺭﯼﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.

.
.
.
روز وسیزده بدر تون شاد ..
.

مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

میرزا جواد خان ظریف الدوله .

میرزا جواد خان ظریف الدوله .

میرزا جواد خان ظریف الدوله
.

.


.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
جاده ابریشم جدید
یک کمربند یک جاده
علت واگذاری کیش به چین
حیله مالی کشور چین
برای قبضه کردن دنیا:
چین کمونیست , جمهوری اسلامی را رو
با وام های فلج کنندش بدهکار خودش کرده !
و گوشه ای از خاک ایران رو تصرف کرد
.
مبارک دلسوزان ( رگ گردن باد کرده) ارزشمدار ..!
.
روز بخیر ..

عطر سوسن
مشاهده همه ی 10 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ، ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﻭ

ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ، ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﻭ

ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ، ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻤﺖ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﯽ ، ﻣﯽدﺍﻧﻤﺖ ، ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻤﺖ
ﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ
ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﺍﻧﻤﺖ
ﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭙﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺭﺍﻧﻤﺖ
ﮔﻔﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺮﺍ ﺁﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍ
ﺍﯼ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﮔﻮ ﮐﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﺴﺘﺎنمت ..!؟
.
#ﺍﻣﯿﺮ_ﻫﻮشنگ_ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ
.
.
بهاران و نوروز مبارک باد

.

مشاهده همه ی 13 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

آهنگ سریال ملکه گدایان . روزتون بخیر

آهنگ سریال ملکه گدایان . روزتون بخیر
روزبه بمانی -گل به خودی

آهنگ سریال ملکه گدایان
.
روزتون بخیر ..

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

#روز_جهانی_زن_مبارک . دلبری سه تار

#روز_جهانی_زن_مبارک . دلبری سه تار
دونوازی سه تار و تنبک

.

.
دلبری سه تار
عشوه گری تنبک
.
قطعه ربابه جان
.

مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

My Lady Darbanville . شبتون بخیر

My Lady Darbanville . شبتون بخیر
My Lady Darbanbile

My Lady Darbanville

.
شبتون بخیر ..

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ

ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ

ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺏ ﺩﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﻪ ﻃﻠﻌﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﺯﺍﺭ
ﺯﻥ ﺯﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺯﻥ ﺑﻮﺩ ﺷﻌﺮ ﺧﺪﺍ ، ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻧﺜﺮ ﺧﺪﺍ
ﻣﺮﺩ ﻧﺜﺮﯼ ﺳﺮﻩ ﻭ ﺯﻥ ﻏﺰﻟﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ..!
.
ملک الشعرای بهار

.
شبتون بخیر

مشاهده همه ی 6 نظر