لحظه  بروز رسانی 
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

Ali Sofla - Azab.mp3

شبتون بشادی وآرامش
Ali Sofla - Azab.mp3

شبتون بشادی وآرامش ..

مشاهده همه ی 7 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻪ ﺧﻮﺭﻱ؟ ﮔﻔﺖ :

ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻪ ﺧﻮﺭﻱ؟ ﮔﻔﺖ :

ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻱ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﭼﻪ ﺧﻮﺭﻱ؟
ﮔﻔﺖ : ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻲ؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﻥ ﻣﻠﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﭼﻪ ﭘﻮﺷﻲ؟
ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻠﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻱ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺟﻬﻞ ﻣﻠﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺍﺯ ﺟﻬﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟
ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﻃﻼﺋﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﻭ ﭼﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺁﻥ ﺟﻌﺒﻪ ؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ
.
.
چه دارویی باید تجویز کرد
برای ملتی كه
گدايی را قناعت می‌نامند
و زندگی در نکبت را صبر می‌دانند
و با تبسمی احمقانه بر لب
اين حماقت را
به گردن حكمت خدا می‌اندازند ..!
.
شبتون آرام

مشاهده همه ی 6 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

بي پا و سر کردي مرا بي خواب و خور

بي پا و سر کردي مرا بي خواب و خور

بي پا و سر کردي مرا
بي خواب و خور کردي مرا
سرمست و خندان اندرآ
اي يوسف کنعان من
از لطف تو چو جان شدم
وز خويشتن پنهان شدم
اي هست تو پنهان شده
در هستي پنهان من
گل جامه در از دست تو
اي چشم نرگس مست تو
اي شاخ ها آبست تو
اي باغ بي پايان من
اي جان پيش از جان ها
وي کان پيش از کان ها
اي آن پيش از آن ها
اي آن من اي آن من
.
مولانا

مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﻣُﺪﺍﻣﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﯿﻢ ﺟَﻌﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ

ﻣُﺪﺍﻣﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﯿﻢ ﺟَﻌﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ
مدامم مست - سالار عقیلی

ﻣُﺪﺍﻣﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﯿﻢ ﺟَﻌﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ
ﺧﺮﺍﺑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻓﺮﯾﺐ ﭼَﺸﻢ ﺟﺎﺩﻭﯾﺖ
.
حافظ

.
روزتون بخیر

مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
شبتون بشادی

شبتون بشادی ..

مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

شبتون بی غم دنیاتون بشادی

شبتون بی غم دنیاتون بشادی
دنیا

شبتون بی غم
دنیاتون بشادی ..

مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
@e_em

@e_em

.


ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﯼ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ،
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ..!
.

مشاهده همه ی 4 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

رفاقتی دوستت دارم مرامی از آن قدیمی ها

رفاقتی دوستت دارم مرامی از آن قدیمی ها

رفاقتی دوستت دارم
مرامی
از آن قدیمی ها
مثل داش مشتی ها پایت ایستاده ام
.
رفاقتی دوستت دارم
از آن مدلها که با کجایی
تصدق نگاهت صدایت می کنند
از ان تیپ ها که دستم را زیر چانه ات
بگیرم و بگویم:
چطوری ورپریده
.
رفاقتی دوستت دارم
از آن ها که وقتی چای برایم ریختی بگویم ای فدای دست و پنجه ات
آن ها که هر صبح بگویم آهای دختر
بیا ببافم آن موهای لامصبت را
و شبها بازشان کنم با ذوق
.
رفاقتی دوستت دارم
از آن ها که هلاک رفیقشانند
همان ها که سر می دهند
برای رفیقشان ..!
.

مشاهده همه ی 6 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
عصرتون شاد
مولانا

عصرتون شاد ..

مشاهده همه ی 8 نظر
اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م
شبتون به ارامش

شبتون به ارامش ..

مشاهده همه ی 4 نظر