لحظه  بروز رسانی 
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

چالش سمی جانم 😍 این دفعه خز پارتی 😂😂😂

چالش سمی جانم 😍 این دفعه خز پارتی 😂😂😂
،،،،

چالش سمی جانم 😍
این دفعه خز پارتی 😂😂😂
اینم آهنگ من 😁😁
مرسی ازت دعوتت سمی جان 😘😘😘

مشاهده همه ی 221 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡
👌
خرابم کردی

👌

مشاهده همه ی 26 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡
نوستاژیmy
،،،،

نوستاژی{-57-}my{-116-}

مشاهده همه ی 14 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

گذاشتــم به دارم بکشنــد!

گذاشتــم به دارم بکشنــد!بــی گنــاه بـــودم اما….حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم…!

مشاهده همه ی 7 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧــﻤﯿﺒـﺨﺸــــــﻢ. ﻭﻗتــــــ

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧــﻤﯿﺒـﺨﺸــــــﻢ...ﻭﻗتــــــ ﺑــــﻮﺩﻥ ، ﻧــــــﺒﻮﺩﯼ !ﻭﻗتــــــ ﺩﯾــﺪنــــ ، ﻧــﺪﯾـــــــﺪﯼ !ﻭﻗتــــــ ﻋﺎﺷﻘـــﯽ ، ﻫﺮﺯﮔـــــﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ !ﻭﻗتــــ ﮔﺮﯾـــﻪ ، ﺑـــﺎ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺧﻨــﺪﯾـــﺪﯼ...ﺗــﻮ ﺭﺍ ﻫـﺮﮔــــــــﺰ ﻧــﻤﯿﺒﺨــﺸﻢ ﮐــﻪ ﻫﺮﮔـــﺰﺑـــﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺒــــﻮﺩﯼ ﻭ ﻣـــــــــــــﻦ ...ﺑﺴـــــﺎﺩﮔــــــﯽ ...ﻫﻤــــــــﻪ ﺍﻡ ﺑـــﺎ ﺗــــﻮ ﺑــــــﻮﺩ ...

مشاهده همه ی 2 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

دریا دریا🏖 عاشق شده این دل ❤ دریا دریا🏖

دریا دریا🏖 عاشق شده این دل ❤ دریا دریا🏖
دریا دریا

دریا دریا🏖
عاشق شده این دل ❤
دریا دریا🏖
بوی نم ساحل 🏝
زیباترینی تو😍


#❤

مشاهده همه ی 11 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

مشاهده همه ی 12 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

مشاهده همه ی 21 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡
😍
قسم

😍

مشاهده همه ی 111 نظر