لحظه  بروز رسانی 
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

چالش سمی جانم 😍 این دفعه خز پارتی 😂😂😂

چالش سمی جانم 😍 این دفعه خز پارتی 😂😂😂
،،،،

چالش سمی جانم 😍
این دفعه خز پارتی 😂😂😂
اینم آهنگ من 😁😁
مرسی ازت دعوتت سمی جان 😘😘😘

مشاهده همه ی 190 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡
👌
خرابم کردی

👌

مشاهده همه ی 22 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡
نوستاژیmy
،،،،

نوستاژی{-57-}my{-116-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

گذاشتــم به دارم بکشنــد!

گذاشتــم به دارم بکشنــد!بــی گنــاه بـــودم اما….حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم…!

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧــﻤﯿﺒـﺨﺸــــــﻢ. ﻭﻗتــــــ

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧــﻤﯿﺒـﺨﺸــــــﻢ...ﻭﻗتــــــ ﺑــــﻮﺩﻥ ، ﻧــــــﺒﻮﺩﯼ !ﻭﻗتــــــ ﺩﯾــﺪنــــ ، ﻧــﺪﯾـــــــﺪﯼ !ﻭﻗتــــــ ﻋﺎﺷﻘـــﯽ ، ﻫﺮﺯﮔـــــﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ !ﻭﻗتــــ ﮔﺮﯾـــﻪ ، ﺑـــﺎ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺧﻨــﺪﯾـــﺪﯼ...ﺗــﻮ ﺭﺍ ﻫـﺮﮔــــــــﺰ ﻧــﻤﯿﺒﺨــﺸﻢ ﮐــﻪ ﻫﺮﮔـــﺰﺑـــﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺒــــﻮﺩﯼ ﻭ ﻣـــــــــــــﻦ ...ﺑﺴـــــﺎﺩﮔــــــﯽ ...ﻫﻤــــــــﻪ ﺍﻡ ﺑـــﺎ ﺗــــﻮ ﺑــــــﻮﺩ ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

دریا دریا🏖 عاشق شده این دل ❤ دریا دریا🏖

دریا دریا🏖 عاشق شده این دل ❤ دریا دریا🏖
دریا دریا

دریا دریا🏖
عاشق شده این دل ❤
دریا دریا🏖
بوی نم ساحل 🏝
زیباترینی تو😍


#❤

مشاهده همه ی 11 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

مشاهده همه ی 12 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 19 نظر
♡subahar♡
شیطونشیطون
♡subahar♡

ترکم نکن. وگرنه طوری ترکت میکنم

ترکم نکن...

وگرنه طوری ترکت میکنم

که برای پیدا کردنم

مجبور شوی تمام تخته سنگهای قبرستان را بخوانی...

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 47 نظر