لحظه  بروز رسانی 
DoOkHtAr MaGhRoR.
عاشقعاشق
DoOkHtAr MaGhRoR.

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد،   هیچ فاصله ای دور نیست،                     

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، 

 هیچ فاصله ای دور نیست،                     


هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری   

نمی تواند آن دو را از هم دور کند.

محـــــــکم ترین برهـــــان عــــــشق، اعتـــــــــماد است..

مشاهده همه ی 2 نظر
DoOkHtAr MaGhRoR.
عاشقعاشق
DoOkHtAr MaGhRoR.

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست. برای تویی که

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... 

برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ... 

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی... 

برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

برای تویی که قلبت پـا ک است ... 

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است...

برای تویی که آرزوهایت آرزويم است...

مشاهده همه ی 3 نظر
DoOkHtAr MaGhRoR.
عاشقعاشق
DoOkHtAr MaGhRoR.

ینه گفت چرا دیر کرده است ، نکند دل دیگری او

ینه گفت چرا دیر کرده است ، نکند دل دیگری او را اسیر کرده است ؟

 گفتم او فقط اسیر من است ، فقط لحظه ای چند تاخیر کرده است /

شاید هوا سرد بوده است ، شاید موعد قرار تغییر کرده است /

خندید آینه به سادگیم و گفت : عشق پاک تو را زنجیر کرده است /

گفتم درباره عشق من چنین سخن مگوی / گفت : خوابی ! او سالهاست که دیر کرده است /

در آینه به خود مینگرم ، آه / عشق تو عجیب مرا پیر کرده است /

راست گفت آینه که دیگر منتظر نباش ، او برای همیشه دیر کرده است…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DoOkHtAr MaGhRoR.
عاشقعاشق
DoOkHtAr MaGhRoR.

هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند! امـــا

هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند!

امـــا مـــــن 

به کســی اجــازه اینکــه به

جــای تـــــو در قلب من بنشیند را نخواهـــــم داد 

قلـــــــــــــب مــــــــن ، فقــــــــط جـــــای توســــــــت


مشاهده همه ی 2 نظر
DoOkHtAr MaGhRoR.
عاشقعاشق
DoOkHtAr MaGhRoR.

بلبلم آه و زار چکیپ               تازه

بلبلم آه و زار چکیپ               تازه گلزاردن آیریلدوم

  گوزدن قانلی یاشبم دوکیپ      اول سوریاردن آیریلدوم

مشاهده همه ی 2 نظر
Wentworth Miller
گرفتارگرفتار
Wentworth Miller

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺗﮑﻮﻧﺖ

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺗﮑﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ...
ﺗﮑﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ، ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ!!
ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﺮﯼ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﭼﮏ ﮐﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ !!..
" ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺗﻨﺒﻞ؟ "
ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺎﯼ ...
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺩﺍﺕ، ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ، ﺑﻐﻀﺎﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ !
ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ !؟
ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﻣُﺮﺩﯼ،ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺴﻤﺖ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭه....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Wentworth Miller
گرفتارگرفتار
Wentworth Miller

علم پزشکی ثابت کرده که شکستن دل واقعیته یعنی وقتی دل

علم پزشکی ثابت کرده که شکستن دل واقعیته
یعنی وقتی دل کسی می شکنه
تو قلبش اتفاقی می افته مثل یه خونریزی کوچیک یا یه جراحت
که حتی می تونه منجر به سکته قلبی بشه
سعی کن دل هیچکسی رو نشکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید