لحظه  بروز رسانی 
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

قديما شبا بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو مي

قديما شبا بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو مي

قديما شبا بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو مي شمرديم و دلمون به وسعت يه آسمون بود ولی اين روزا چشم ميندازيم به سقف محقر اطاقمون و گرفتاريامونو مي شمريم !
قديما يه تلويزيون سياه و سفيد داشتيم و يه دنياي رنگي ولی اين روزا تلويزيوناي رنگي و سه بعدي و يه دنياي خاكستري !
قديما اگه نون و تخم مرغ تموم ميشد راحت مي پريديم و زنگ همسايه رو هر ساعتي از شبانه روز مي زديم و كلي باهاش مي خنديديم ولی اين روزا اگه همزمان در واحد اونا باز شه برميگرديم توی خونه تا مجبور نشيم باهاش سلام عليك كنيم !
قديما از هر فرصتي استفاده مي كرديم كه با دوستا و فاميل ارتباط داشته باشيم چه با نامه چه كارت و چه حضوري ولی اين روزا با بهترین دستگاه های رسانه ای هم ارتباط با هم نداريم!
قديما تو يه محله جديد هم كه مي رفتيم با دقت و اشتياق به همه جا نگاه مي كرديم ولی اين روزها دنيا را از پشت دوربيناي عكاسي و فيلمبرداري مي بينيم !
قديما خيلي چيزا كم بود و دلمون شاد بود ولی اين روزها خيلي چيزا هست ولي از دل كوک خبری نيست !
خلاصه که قديما تو قديما موند…

.

رخ گل
مشاهده همه ی 16 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016
پست شماره 313888867 از Ayda2016

.....

رخ گل
مشاهده همه ی 7 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

خدایا به قلبمان مهربانی به روحمان ارامش به دستهایمان بخشندگی به

خدایا
به قلبمان مهربانی
به روحمان ارامش
به دستهایمان بخشندگی
به زندگی مان محبت
به دوستی هایمان تعهد
وبه تعهدمان صداقت عطا کن


53e6_2158009_thumb.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

زمان طولانی میشود برای کسانی که غصه دارند،کوتاه میشود برای کسانی که شاد

زمان طولانی میشود 
برای کسانی که غصه دارند،
کوتاه میشود 
برای کسانی که شاد هستند،
دیر میگذرد
 برای کسانی که منتظر هستند،
زود میگذرد 
برای کسانیکه عجله دارند،
و ابدی میشود 
برای کسانی که عاشقند..

7bsj_2158394.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

دو تا گنجشک بودن، یکی داخل اتاق، یکی بیرون پشت شیشه

دو تا گنجشک بودن،

یکی داخل اتاق،

یکی بیرون پشت شیشه ...

گنجشک کوچولو از پشت شیشه گفت :

من همیشه باهات میمونم؛

قول میدم !!

و گنجشک توی اتاق فقط نگاهش کرد ...!!

گنجشک کوچولو گفت :

من واقعاً "عاشقتم "!!!

اما گنجشک توی اتاق فقط نگاش کرد ....!!!!

امروز دیدم گنجشک کوچولو پشت

شیشه اتاقم "یخ زده "!

اون هیچوقت نفهمید

گنجشک توی اتاقم "چوبی" بود !

حکایت بعضی ماهاست ...

خودمونو نابود میکنیم

واسه "آدمای چوبی "

کسانی که نه مارو میبینن ...

نه صدامونو میشنوند !!

f871_gal633.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

قایقی خواهم ساخت  خواهم انداخت به آب 

قایقی خواهم ساخت 

خواهم انداخت به آب ...


yaib_2156556_thumb.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

فروردین دارد تمام میشود اولین باران بهار را که نبوده ای

فروردین دارد تمام میشود
اولین باران بهار را که نبوده ای ..
خودت را به اولین شکوفه ی اردیبهشت برسان
میدانی که،
اردیبهشت بی تو
بهشت نمیشود..

7wh9_2156577_thumb.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

کاشبه جای این همهباشگاه زیبایی اندامیه باشگاه زیباییافکار هم داشتیممشکل امروز

کاش
به جای این همه
باشگاه زیبایی اندام
یه باشگاه زیبایی
افکار هم داشتیم
مشکل امروز ما
اندام ها نیستن ،
افکارها هستن ... !

500u_untitled_-_copy.png

مشاهده همه ی 4 نظر
Ayda2016
مهربونمهربون
Ayda2016

فهمیدم تنها کسي مرا شاد ميکند، که بمن بگويد تو مرا

فهمیدم
تنها کسي مرا شاد ميکند،
که بمن بگويد تو مرا شاد کردی.
و گاهي مهربان بودن
بسيار مهمتر از درست بودن است .
واینکه مهم بودن خوبست
ولي خوب بودن مهمتر است.............

zahu_82489496504238535260.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر