لحظه  بروز رسانی 
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

شمار نفس های انسان معلوم و معین

شمار نفس های انسان معلوم و معین
Birlesen Gonuller

{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}

شمار نفس های انسان معلوم و معین است و انسان با هر نفسی، در حقیقت پاره ای از عمر خویش را سپری نموده است.

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

تمام مدت عمر شما همانند لحظه ای است که در آن قرار گرفته اید و چه خوب که در این عمری که رو به نابودی است به انجام اعمال خیر بپردازید

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

فردا نسبت به امروز بس نزدیک است ساعت ها در روزها چه زود می گذرند و روزها چه شتابان سپری می شوند و ماه ها چه تیزگام اند و به نسبت عمر، سال ها را چه گریز شتاب آلودی است

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

هر نیکی و خیری که انسان در توازن خود و دیگران کند، عمر او را ارزشمند و معنی دار خواهد کرد

{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}

و عمر با ارزش ترین سرمایه انسان است..

{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}

مشاهده همه ی 56 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
پست شماره 320787727 از (◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
...

{-26-}

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 17 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

خیلی از ما حتى بلد نیستیم آرزو

خیلی از ما حتى بلد نیستیم آرزو
...

{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}

خیلی از ما حتى بلد نیستیم آرزو کنیم
و گاهی آرزوهایمان را هم از روی دست بقیه تقلب می‌کنیم
...{-w69-}
نگاه می‌کنیم ببینیم مردم دوست دارند کجا زندگی کنند؟ مردم دوست دارند با چجور آدمی ازدواج کنند؟ مردم عاشق کدام ماشین هستند؟ کدام مارک کیف و کفش و لباس هست که اگر بپوشی همه دهانشان باز می‌ماند؟
...{-w69-}
خلاصه می‌نشینیم آرزوهای مردم را درمیاوریم و میفهمیم مردم چی دوست دارند بعد همان‌‌ چیزها را می‌گذاریم در لیست آرزوهایمان
...{-w69-}
آنوقت هدفمان از خریدن هرچیزی فقط دراوردنِ چشم بقیه است
هدفمان از شغلی که می‌خواهیم بدست بیاوریم کور کردنِ چشم حسودان است
و هدفمان از ازدواجمان این است هرکس زندگی‌مان را دید دلش بخواهد جای ما باشد!
...{-w69-}
ولی راستش ما با آرزوهایی که مال خودمان نیست هیچوقت رنگ خوشبختی را نخواهیم دید
شاید در مقابل این همه جانی که داریم می‌کَنیم موفق شویم حسرتِ دیگران را بخریم اما زندگی‌ای که چشم مردم دنبالش باشد به دهان آدم مزه نمی‌کند که!
...{-w69-}
من فکر می‌کنم کاش هرکدام آرزوهای خودمان را داشتیم و پیِ دلِ خودمان می‌رفتیم
وقتی آرزوهای یکدیگر را می‌دزدیم، خوشحالیِ رسیدن به آرزوهایمان بارِ دلِ آنهایی می‌شود که آن آرزو را دارند و بهش نرسیده‌اند
...{-w69-}
این یعنی شادی‌ای که یک وَرَش غم است
...{-w69-}
من دوست دارم دنبالِ دلِ خودم بروم و برای آرزوهای خودم زندگی‌ام را خرج کنم
...{-w69-}
من دلم شادی‌ای می‌خواهد که همه‌وَرَش شادی ست
...
...
با آرزوهایی که مالِ خودِ خودِ خودم است!


{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}

مشاهده همه ی 11 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند؛

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند؛
...

{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}{-w71-}

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند؛


اگر کسی یاجایی را دوست داشته باشید


آنها و آنجا را زیبا خواهید یافت،زیرا


حس زیبا دیدن همان عشق است..


{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}{-w69-}

مشاهده همه ی 35 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

زندگی را به تمامی زندگی کن

زندگی را به تمامی زندگی کن
...

{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}{-w56-}

زندگی را به تمامی زندگی کن.

در دنیا زندگی کن بی آنکه جزئی از آن باشی.

همچون نیلوفری باش در آب،

زندگی در آب بدون تماس با آب!

زندگی سخت ساده است!

خطر کن!

وارد بازی شو!

چه چیزی از دست میدهی؟!

با دستهای تهی آمده ایم،

و با دستهای تهی خواهیم رفت.

نه، جیزی نیست که از دست بدهیم،

فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند،

تا سرزنده باشیم،

تا ترانه ای زیبا بخوانیم،

و فرصت به پایان خواهد رسید...

آری، این گونه است که هر لحظه غنیمتی است!

هرلحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است.

و کسی چه میداند؟

شاید آخرین لحظه باشد!

آخرین لحظه ی تو

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

آخرین لحظه ی کسی که دوستش داری...

..................................................................

{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}{-w70-}

مشاهده همه ی 9 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

به خاطر خودت میگویم: تنهایی کافه رفتن

به خاطر خودت میگویم: تنهایی کافه رفتن
...

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

به خاطر خودت میگویم: تنهایی کافه رفتن را یاد بگیر، تنهایی مهمانی رفتن را، تنهایی سفر رفتن را، تنهایی خرید کردن را، تنهایی خوابیدن را... که اگر تقدیرت سال ها تنها ماندن بود، از همه این چیزها جا نمانی...


ساز بزن، که انگشتانت به وقت نبودنش، چیزی را لمس کند که خوش آهنگ باشد، که بتوانی بی شراب و بی یار هم مست شوی ...


خانه ات را با گلدان و شمع و عود و موسیقی سبز و روشن و زنده نگه دار که کاشانه ات آرامشکده ات باشد...


هر روز به آشپزی کردن عادت کن، که آشپزی کردن به خاطر آن بشقاب روبرویت از سرت بپرد!!! که احترام به جسمت را یاد بگیری!!!


دوستان زیادی داشته باش، که دنیایت را با آدم های زیادی قسمت کنی که دنیایت تنها به یک نفر ختم نشود.


ورزش کن، کتاب بخوان، بنویس، موسیقی گوش کن، برقص، که انرژی نهفته در درونت را به سمت درستی هدایت کنی...


گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست !!!


خودت را ببخش که حق لذت بردن از زندگی را از خودت نگیری حق دوباره شروع کردن را...
ساعتی را در روز نیایش کن که نترسی که در هنگام ترسیدن به دست هایی که هرگز دریغ نمیشوند بیاویزی...


خودت را دوست داشته باش که کسی نتواند آنقدر بزرگ شود که وسعت بکر دلت را تصاحب کند که از آن عبور کند که تو مالکیت بی قید و شرطتت را بی قید و شرط واگذار نکنی...به خاطر خودت میگویم: خودت را یادت نرود!!! خودت را یادت نرود!!! خودت را یادت نرود!!! که از حالا برای سال های پیری دچار حسرت برانگیز ترین نوع آلزایمر نشوی...


{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 33 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

e792_426007457_107382_121614023208555396

مشاهده همه ی 5 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

kcnu_426117926_284811_167776804826376520

مشاهده همه ی 6 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

سنی گورمک بیر آن اولسا بیله . منه یئتر. اوره


369.gif

سنی گورمک بیر آن اولسا بیله ...


منه یئتر...اوره ییم مانقال اولوب عشقیم اودوم منده اودون

یانیرام لاله کیمی سوندوره نیم یوخدو منیم

غصه لر گه لمیش ائویم غمله دولوبدور بو گئجه

حاضیره م اؤلمه گیمه اولدوره نیم یوخدو منیمsafe6346818817110.jpg

364.gif

مشاهده همه ی 131 نظر
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
مو قشنگمو قشنگ
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ

Bir mən olum, bir sən, bir də goydə ayBir dəz-2520rozen.gif

Bir mən olum, bir sən, bir də goydə ay
Bir də gullu çəmən, mən sakit axan çay
Həzin nəğmə desin bulbul, torağay
Heç nə istəmirəm Allahdan daha
Yerin olsun mənim gozumun ustə
Şairəm duraram sozumun ustə
Nolar, başımı qoyum dizivin ustə
Heç nə istəmirəm Allahdan daha

1432918607385576_jpg.jpg


totalgifs.com rosas gif gif 136.gif


مشاهده همه ی 25 نظر