لحظه  بروز رسانی 
bahar
خوشحالخوشحال
bahar

جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا

http://img1.tebyan.net/Medium/1395/02/

جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا

ذره است این، آفتاب است، آن کجا و این کجا

دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه ای

ورنه پای ما کجا وین راه بی پایان کجا

ترک جان گفتم نهادم پا به صحرای طلب

تا در آن وادی مرا از تن برآید جان کجا

جسم غم فرسود من چون آورد تاب فراق

این تن لاغر کجا، بار غم هجران کجا

در لب یار است آب زندگی در حیرتم

خضر می رفت از پی سرچشمه ی حیوان کجا

چون جرس با ناله عمری شد که ره طی می کند

تارسد هاتف به گرد محمل جانان کجا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar
خوشحالخوشحال
bahar

استادی با شاگردش از باغى ميگذشت . چشمشان به يک


استادی با شاگردش از باغى ميگذشت ...

چشمشان به يک کفش کهنه افتاد.
شاگرد گفت گمان ميکنم اين کفشهاي کارگرى است که در اين باغ کار ميکند . بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم ...!

استاد گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم؛ بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين!

مقدارى پول درون آن قرار بده ...

شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.
کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را ديد.
با گريه فرياد زد : خدايا شکرت !
خدايی که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى ....
ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد آنها باز گردم و همينطور اشک ميريخت....

استاد به شاگردش گفت: هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه بستانی.....

+ در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید.

+ در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید.

+ در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید.

+ در برابر کسی که نداره ، از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید


هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،
مگر به " فهم و شعور "
مگر به " درک و ادب "

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند !
این قدرت تو نیست،
این " انسانیت " است!

9191475d151048bf91d7c0a236e71ef2.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar
خوشحالخوشحال
bahar

بار الــــــــــــــــــــــــــــــها!! مرا به بزرگــــــــــــــــــــی چیزهایی که دارم

بار الــــــــــــــــــــــــــــــها!! مرا به بزرگ�

بار الــــــــــــــــــــــــــــــها!!
مرا به بزرگــــــــــــــــــــی چیزهایی که دارم آگــــــــــــــــــــــاه کن
تا
کوچکــــــــــــــی چیزهایی که نــــــــــــــدارم
آرامــــــــــــــــــشم را برهم نریزند
.
آمیـــــــــــــن یا رب العالمین..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar
خوشحالخوشحال
bahar

ﺧﺪﺍﯾﺎ !!! ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺧﺪﺍﯾﺎ !!! ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ��

ﺧﺪﺍﯾﺎ !!! ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﯽ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﻡ ؛ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ !!! ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،،،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،،،ﺁﺭﺍﻣﺶ ،،،ﻭ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ،،،ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ .ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮ ﺁنچه ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻦ .ﺁﻣﯿﻦ ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید