سلام،به گروه باران عشق خوش آمديد.
بروز رسانی 
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را

شهریور عاشق انار بود
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد...
آخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا !
انار اما فهمیده بود، میخواست بگوید او هم عاشق شهریور است
اما هر بار تا می رسید فرصت شهریور تمام میشد
نه شهریور به انار میرسید
و نه انار میتوانست شهریور را ببیند
دانه های دلش خون شد
و ترک برداشت ...
سالهاست
انار سرخ است
سرخ از داغی و تندی عشق...
و قرن هاست شهریور بوی پائیز می دهد....

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

انگار کم آوردم از پیدا کردنت این بار

انگار کم آوردم از پیدا کردنت

این بار اما باید چشمانم را ببندم

شاید پشت پلکهای بسته پیدایت شود

نمی دانم شرح پریشانی من را با تو

کدام شاعر خواهد سرود

اما به جان تمام پروانه ها

بی تفاوت به پایان ....

... می خواهمت ....

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

جست‌وجو می‌کنم در میانِ سوزِ سردِ پاییزی میانِ آفتابِ

جست‌وجو می‌کنم
در میانِ سوزِ سردِ پاییزی
میانِ آفتابِ صبح
میانِ روشناییِ ماه
گم‌شده‌ی روزم را شب‌ام را

نبودنت دردناک بود چون زخمِ خنجر
حرفهایت دردناک بود چون گلوله
در روز قیامت تو را پیدا می‌کنم
خود را فراموش می‌کنم
تو را هرگز

ییلماز اردوغان
مترجم : نادر چگینی

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

زیبایی ات کوهستانی است که فقط از دور دیده می‌شود

زیبایی ات کوهستانی است
که فقط از دور دیده می‌شود
برای دیدن تمام تو
باید از تو فاصله گرفت

علیرضا روشن

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

بگذار من بیشتر دوستت بدارم بیشتر عاشقت باشم ،

بگذار من
بیشتر دوستت بدارم
بیشتر عاشقت باشم ، بیشتر بخواهمت
بگذار من
بیشتر در آغوشت بگیرم
بیشتر ببوسمت
بیشتر ببینمت
کارهای سخت را بگذار برای من
بگذار برایت بمیرم

تو فقط
حضرت عشق باشی
کافیست

حامد نیازی

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید