ترانه ی عشق بهانه ی عشق تو میراث جاودانه ی عشق
زِ دیده نهان امیر جهان به دور تو گردم امام زمان
مجنون لیلای من دوری ای وای من
سوزان غمهای من میمیرم
بروز رسانی 
آذر مدیرعشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیرعشق فقط مادر

تنها کاری که میتونی برای شادی برای خودت

تنها کاری که میتونی
برای شادی برای خودت
کنی که اینه که
به دوران کودکی برگردی

راز دوست داشتن خدا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیرعشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیرعشق فقط مادر

اگه عقیده مخالف باعث عصبانیت تو میشه ناخوداگاه‌ میدونی

اگه عقیده مخالف باعث عصبانیت تو میشه
ناخوداگاه‌ میدونی که
دلیل مناسبی برای دفاع
از اونچه فکر میکنی نداری

راز دوست داشتن خدا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیرعشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیرعشق فقط مادر

خیلی اتفاقی حرفایی زدن خیلی اتفاقی حرفایی شنیدم

خیلی اتفاقی حرفایی زدن
خیلی اتفاقی حرفایی شنیدم
خیلی اتفاقی به اماکن مهم پا گذاشتم
خیلی اتفاقی تجربیات مهمی بدست آوردم
خیلی چیزا رو یاد گرفتم
و خیلی چیزا رو یاد گرفتم
که همه اینا اتفاقی نبود

راز دوست داشتن خدا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید