افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

زندگی درگذر است

آدمی رهگذر است

زندگی یک سفر است

آدمی همسفر است

آنچه می ماند از او

راه و رسم سفر است

رهگذر می گذرد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

موفقیت سایه شماست.

سعی نکنید آن را بدست آورید.

راهتان رابروید.

موفقیت به دنبال شما خواهد آمد.

فقط به یاد داشته باشیدکه سایه فقط زمانی به دنبال شما می آید که به سمت روشنایی می روید .

لینک مستقیم
کاربری در لیست بازنشر کنندگان این پست نیست.
کاربری در لیست دوستداران این پست نیست.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

و من تازگی ها کشف کرده ام 

روی این کره ی خاکی 

موجوداتی زندگی می کنند؛ ناشناخته...!

به نام "سخت جانان"

همانهایی که عاشقند و امیدوار و 

زنده...!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!..

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍنى ﭼﻪ ﺑﮕﻮیى، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهى ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮیى ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!

ﮔﺎهى ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ... ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ.

ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ سعى ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ، ﺳﮑﻮﺕ کنى ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩهى ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ...

ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ، کسى ﺭﺍ

ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍصلى ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎبى!

ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎیى ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺳﮑﻮﺕ

ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ تصمیمى ﺩﺭﺳﺖ

ﺑﮕﯿﺮﺩ.

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎیى " ﺳﮑﻮﺕ" ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳت........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

در زندگی با آدم های زیادی ملاقات می کنیم،

با آدم های زیادی قدم می زنیم و می نشینیم،

می خندیم و گریه می کنیم،

حرف می زنیم و سکوت می کنیم،

اما فقط بعضی از این آدم ها در ذهنمان باقی می مانند؛

این بعضی ها ناگهان می روند

و هیچوقت دیگر با این بعضی ها اتفاقی در خیابان روبرو نخواهی شد.

خیلی زود می آیند و خیلی زودتر می روند،

اما فقط تعداد کمی از ما میتوانیم این بعضی ها را تشخیص بدهیم، تا دو دستی بگیریمشان و از دستشان ندهیم.

این بعضی ها یک بار در زندگی آدم اتفاق می افتند،

مثل دیدن اتفاقی ستاره ی دنباله داری در دل شب، که قرن ها طول می کشد تا دوباره برگردد

 

اگر تو آنقدر آدم خیلی خوش شانسی هستی که با یکی از آن بعضی ها روبرو شده ای،

خوب چشم هایت را باز کن، او را تشخیص بده

و تا دیر نشده خودت را به آن غل و زنجیر کن،

وگرنه سال ها بعد، متوجه میشوی او یکی از آن بعضی ها بوده است

و تو چقدر احمقانه او را تشخیص نداده بودی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

قرار نیست آدمیزاد همیشه خوب باشد!

همدیگر را درک کنید!

گاهی آدم بی دلیل بد است!

اینقدر روی این سوال پافشاری نکنید که 

چرا حالت بد است؟!

چرا امروز بی حوصله ای؟!

خب اگر خودش دلیل حال بدش را میدانست 

که چاره ای پیدا میکرد!

بعضی حال ها را آدم نمیفهمد 

چرایش را نمیداند

شاید بعدا بفهمد اما در حال حاضر

حوصله جواب دادن به هیچ سوالی را ندارد!

به خدا اگر کمی یکدیگر را درک کنیم 

زمین جای قشنگتری برای زندگی میشود!

پنجره ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh
"آدم ها" هم مثل "خانه ها" آدرس دارند...
بعضی ها ساده و سر راست؛
 مثل "نبشِ خیابان چهارم، پلاک بیست"
بعضی ها ظاهرا ساده، ولی پیدا نکردنی؛
انگار که یک‌ چیزی توی آدرسشان جا افتاده باشد، مثلا اسم شهر...و فقط نوشته باشد "خیابان امام خمینی، پلاک یک" ...خیابان امام خمینی را که همه ی شهرها دارند! خب توی کدامشان...؟؟
بعضی آدم‌ ها را می‌شود پیدا کرد، ولی پیچ درپیچند...
میدان را که پیدا کردی باز باید سرِ میدان بقیه‌اش را از یک نفر بپرسی...
کوچه را هم که نشانت می‌دهد می گوید "باز جلوتر بپرس"!
بعضی ها تهِ کوچه‌ی بُن بست اند...
پیدایشان که کردی و باهم چایی خوردید و مهمانی تمام شد، چون آنطرفشان به هیچ کجا باز نیست، از همان راهی که آمدی باید برگردی...!
بعضی آدم ها هم هنوز از خودشان "پلاک" ندارند؛ 
با پلاکِ دیگران پیدا می شوند...! 
خیابان و کوچه از خودشان است، ولی باز هم تهِ آدرسشان نوشته:
" روبروی پلاک ۲۲ "
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید