بروز رسانی 
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

اگر مرگ نبود ھمه آرزویش را می کردند، فریاد ھای نا

اگر مرگ نبود ھمه آرزویش را می کردند، فریاد ھای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستادند. اگر زندگانی سپری نمی شد، چقدر تلخ و ترسناک بود. ھنگامیکه آزمایش سخت و دشتوار زندگانی چراغ ھای فریبندۀ جوانی را خاموش کرده، سرچشمه مھربانی خشک شده، سردی، تاریکی و زشتی گریبان گیر می گردد، اوست که چاره می بخشد، اوست که اندام خمیده، سیمای پر چین، تن رنجور را در خوابگاه آسایش می نھد.
مرگ| صادق هدايت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

میدونی آدم بی احساس وجود نداره! اما هست آدمی که

میدونی آدم بی احساس وجود نداره! اما هست آدمی که

میدونی آدم بی احساس وجود نداره!
اما هست آدمی که تصمیم گرفته باشه یک روز،
احساسش رو به هر نحوی، از همه قایم کنه!
همه چیز به شرایطی که پیش میاد برمیگرده!
یکی هیچوقت از اینکه همیشه با احساسش عمل کرده پشیمون نیست،
و یکی هرچی کشیده از احساسش کشیده!
.
.

مشاهده همه ی 1 نظر
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕
خوشحالخوشحال
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕

دنیا نمی ارزد به کاهی باخبر باش

دنیا نمی ارزد به کاهی باخبر باش

دنیا نمی ارزد به کاهی باخبر باش


غافل نشو در فکر دنیای دگر باش
/______________________❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: ” نه “ خدا

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: ” نه “ خدا

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: ” نه “
خدا فقط سه پاسخ دارد:
١- چشم…
٢- یه کم صبر کن…
٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم…
همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو…
شاید خداست که در آغوشش می فشاردت
برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن!
صبر اوج احترام به حکمت خداست…
.
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

اگه نمیتونی پرواز کنی بدو اگه نمیتونی بدویی راه برو

اگه نمیتونی پرواز کنی بدو اگه نمیتونی بدویی راه برو

اگه نمیتونی پرواز کنی بدو
اگه نمیتونی بدویی راه برو
اگه نمیتونی راه بری سینه خیز برو
مهم نیست چطوری اما همیشه به سمت جلو حرکت کن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید