لحظه  بروز رسانی 
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

▒همیشه پایدار قلبم ▒ ▒روی عکس کلیک کنید▒ ▒کاربران عزیز فیسنما

همیشه پایدار قلبم

روی عکس کلیک کنید

کاربران عزیز فیسنما
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
1436377144337473.png
http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/03.jpg

مشاهده همه ی 235 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

یه چیزو یادت باشه .!! هیچکس سرش انقدر شلوغ نیس که

یه چیزو یادت باشه ..!!

هیچکس سرش انقدر شلوغ نیس که

زمان از دستش دَر بره و تو رو از یاد ببره

همه چیز بر میگرده به اولویت های ذهن آدم ...

اگر کسی ،

به هر دلیلی ،

تو رو از یاد برد ،

فقط یک دلیل داره ؛

تو جزءِ اولویت هاش نیستی

http://upload7.ir/imgs/2014-12/89118783396464124805.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-12/10567212037558352461.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

ببیלּ جن๛ ضـב ᓄـن! وا๛ اثبات ᓄـرבانگیت. بـہ جاے

ببیלּ جن๛ ضـב ᓄـن!


وا๛ اثبات ᓄـرבانگیت..


بـہ جاے اینڪـہ بیوᓅـتے رو ב ᓘـے ᓄـرבـᓄ ...


روپاے ᓘـوבت بایست والا..


http://upload7.ir/imgs/2014-12/10194389403813016977.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-12/10567212037558352461.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

تقدیم به همه کاربران فیس نما بر روی عکس کلیک کنید

تقدیم به همه کاربران فیس نما

بر روی عکس کلیک کنید

{-7-}http://upload7.ir/imgs/2014-11/59942427237731574257.jpg

مشاهده همه ی 110 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

این آهنگ تقدیم به تمام خواهر های من این


این آهنگ تقدیم به تمام خواهر های من

این آهنگ تقدیم به تمام برادر های خوبم

بر روی عکس کلیک کنید

دوستدار شما داداش علیرضا


http://upload7.ir/imgs/2014-11/24749265036577734569.jpg

مشاهده همه ی 22 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

تا بال و پر عشق بـہ جانҐ בاـבنـב / בر

تا بال و پر عشق بـہ جانҐ בاـבنـב / בر واـבیـ عاشقاלּ مڪانҐ בاـבنـב
 
 گفتҐ ڪـہ ڪجاست ڪعبـہ اهل ولا / בرگاـہ פـسیــלּ را نشانҐ בاـבنـב
 
 
 ایــاҐ سوگواریـ פـسیــنیـ تسلیــت باـב
 
 بر رویـ عڪ๛ ڪلیــڪ ڪنیـــב


عکس های بسیار زیبا با موضوع محرم
مشاهده همه ی 712 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

 مرב شـבלּ شایـــב تصاـבفیـ باشـہ .    

 مرב شـבלּ شایـــב تصاـבفیـ باشـہ ..
 

 
 اما .. مرב مونـבלּ ڪار هرڪسیـ نیــست ..


http://upload7.ir/imgs/2014-10/85375386821618901815.jpg

http://upload7.ir/imgs/2014-10/23318027138148499473.jpg

مشاهده همه ی 180 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

 ✗ فـرقــے نمـےڪنـﮧ  ●●  ڪـﮧ بـﮧ یـﮧ בوپــا زیاבے جـَو بـבیـב


  فـرقــے نمـےڪنـﮧ

 ●  ڪـﮧ بـﮧ یـﮧ בوپــا زیاבے جـَو بـבیـב

یا بـﮧ یـﮧ چـهـآر پـا زیاבے جـَـو بـבیـב

بـﮧ هر פـال از هر בوشــوלּ

جُفـتــڪــ مـے פֿـوریـלּ(!)عکس و بیوگرافی بیتا بیگی | funfar.ir
http://upload7.ir/imgs/2014-10/23318027138148499473.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار
قبراققبراق
☆علیرضا☆قـلـبــ همـیـشه پـایـבار

@hamishe_paydar  یــاـבت بمانـב    تو یــاـבگار روز


@hamishe_paydar

 یــاـבت بمانـב
 
 تو یــاـבگار روز هایـ هستیـ ڪـہ نـہ فراموش میـ شوב و نـہ تڪرار

 
 בوستـבار همیــشگیـ تو בاـבاش علیــرضا 


http://upload7.ir/imgs/2014-10/76907852441471555709.jpg
http://upload7.ir/imgs/2014-10/23318027138148499473.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر