لحظه  بروز رسانی 
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج

خانم جان #اذنم بده به طعنه بگویم به شامیان

خانم جان #اذنم بده به طعنه بگویم به شامیان

خانم جان
بده به طعنه بگویم به شامیان

قم محب فاطمه س بودن گناه نیست

شهادت حضرت معصومه س تسلیت باد.

بی بی جان ادرکنا

تبســــم پاییــــز
مشاهده همه ی 8 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج
مواظب باشیم😭

مواظب باشیم😭

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج

تو دل می بری رواست؟؟

تو دل می بری رواست؟؟

تو دل می بری رواست؟؟

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج

قدّم میتونه کوچک باشه اما قلبم بزرگه

قدّم میتونه کوچک باشه اما قلبم بزرگه

قدّم میتونه کوچک باشه اما قلبم بزرگه

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 5 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج
مرد آسمونی

مرد آسمونی

مشاهده همه ی 4 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج
موهایت

موهایت

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 6 نظر
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دوباره تورا خواهم بوسید. و این‌ بار طوری روی پا

دوباره تورا خواهم بوسید. و این‌ بار طوری روی پا

دوباره تورا خواهم بوسید..
و این‌ بار طوری روی پا بلند خواهم شد
که دیگر
بازگشتم به زمین ممکن نباشد..


گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج
یاباب الحوائج

یاباب الحوائج

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 8 نظر
بهار نارنج
خجالتیخجالتی
بهار نارنج
نترسید

نترسید

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 5 نظر