لحظه  بروز رسانی 
سید محمد صادق
سید محمد صادق

می ترسند از مهدی فاطمه ای که

می ترسند از مهدی فاطمه ای که

می ترسند از مهدی فاطمه ای

که خورشید این معنا هاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید محمد صادق
سید محمد صادق

زیبا ترین شهادت مظلومانه با نا مردی

زیبا ترین شهادت مظلومانه با نا مردی

زیبا ترین شهادت
مظلومانه
با نا مردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید محمد صادق
سید محمد صادق

بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمنت

بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمنت

بسم رب الشهداء و الصدیقین

دشمنت

از شهادتت

از شروع دوباره ات

شکست خورد

همان طور که از بودنت
احساس شکست می کرد

رهاییت هر چند که دل تنگی ماست
بر تو مبارک باشد

مشاهده همه ی 3 نظر
سید محمد صادق
سید محمد صادق
بیچاره تر دل ما

بیچاره تر دل ما

مشاهده همه ی 13 نظر
سید محمد صادق
سید محمد صادق
زیباترین محبت

زیباترین محبت

مشاهده همه ی 15 نظر
سید محمد صادق
سید محمد صادق
زیباترین محبت

زیباترین محبت

مشاهده همه ی 4 نظر