لحظه  بروز رسانی 
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

هر چه گشتیم، در این شهر نبود اهل دلی که

هر چه گشتیم، در این شهر نبود اهل دلی که

هر چه گشتیم، در این شهر نبود اهل دلی
که بداند غم دلتنگی و تنهایی ما ...

مشاهده همه ی 7 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

‹همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی‌گیری ولی

‹همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی‌گیری ولی

‹همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی‌گیری
ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری›
یعنی خاطره‌ها شاید کمرنگ بشن، اما فراموش هرگز!

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 6 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

گم کردن خیلی حس بدیه! هر جا باشی، چشمت دنبال اون

گم کردن خیلی حس بدیه! هر جا باشی، چشمت دنبال اون

گم کردن خیلی حس بدیه! هر جا باشی، چشمت دنبال اون چیزی میگرده که گم کردی. آدم حاضره اون چیز رو از اول نداشته باشه اما گم نکنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

کاش آدم میتونست یه وقتایی جایی باشه که دلش

کاش آدم میتونست یه وقتایی جایی باشه که دلش

کاش آدم میتونست
یه وقتایی جایی باشه که دلش اونجاست.

مشاهده همه ی 12 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

قانون آدم هاست ! تا زمانے که هستے آسوده

قانون آدم هاست ! تا زمانے که هستے آسوده

قانون آدم هاست !
تا زمانے که هستے
آسوده اند از بودنت...
گاهــے
تنهایت میگذارند
گاهـــے
آزارت میدهند ...
و گاهــــے
گمان میکنند قرار است
این بودن ها همیشگے باشد
امـــا …..
زمانے برایشان عزیز میشوے
که دیگر نیستــے....

مشاهده همه ی 3 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

تو ڪه باشی حیف و میل نمی شود حتی

تو ڪه باشی حیف و میل نمی شود حتی

تو ڪه باشی
حیف و میل نمی شود
حتی هوا در حوالیِ من ...

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 7 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

تمامِ آن چیزے که درباره‌ے تـــو در ســرم

تمامِ آن چیزے که درباره‌ے 
 تـــو در ســرم

تمامِ آن چیزے که درباره‌ے
تـــو در ســرم
هست،
ده‌ها کتاب می‌شوداما تمام
چیزے که در دلم هست
فقط دو کلمه
است:
دوستت دارم...

مشاهده همه ی 2 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

دوست داشتن چیزی شبیه‌به گم شدنه توی یه آدمِ

دوست داشتن چیزی شبیه‌به گم شدنه توی یه آدمِ

دوست داشتن
چیزی شبیه‌به گم شدنه
توی یه آدمِ دیگه!
حالا هرچی ڪسی رو
بیشتر دوست داشته
باشی ....
عمیق‌تر گم میشی!
یه جاهایی دیگه
نمی‌دونی برای خودت
داری زندگی
می‌ڪنی یابرای اون...

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 2 نظر