لحظه  بروز رسانی 
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

پنداشتم که مهر تو با جان سرشته اَســت. جان

پنداشتم که مهر تو با جان سرشته اَســت. جان

پنداشتم که مهر تو
با جان سرشته اَســت...
جان اَز میانه رفــت و نرفتی زِ یاد مـا!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 16 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

🍁 ما هممون یه آدم تو زندگیمون داریم که

🍁 ما هممون یه آدم تو زندگیمون داریم که

🍁
ما هممون یه آدم تو زندگیمون داریم
که مهم نیست باهامون چیکار کرد
ولی همیشه دوسش داریم...!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 12 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

دلتنگی یعنی. خلوت تنهاییت، از آسمون پاییزی ابری تر

دلتنگی یعنی. خلوت تنهاییت، از آسمون پاییزی ابری تر

دلتنگی یعنی...
خلوت تنهاییت،
از آسمون پاییزی ابری تر باشه...!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 22 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

بعضی شب ها من هستم ویک پنجره تنهایی!

بعضی شب ها من هستم ویک پنجره تنهایی!

بعضی شب ها
من هستم
ویک پنجره تنهایی!
وماهی که از پشت پنجره
زل میزند به تنهاتر از خودش!

مشاهده همه ی 2 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

بــا اینکــھ دلــم تنگــھ ولــے حقشــھ ابــࢪی شــھ

بــا اینکــھ دلــم تنگــھ ولــے حقشــھ ابــࢪی شــھ
عاشق

بــا اینکــھ دلــم تنگــھ ولــے حقشــھ ابــࢪی شــھ {-35-}

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 10 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

خداحافظ اون همه خاطره امون خداحافظی منوعشقم به خودت برسون

خداحافظ اون همه خاطره امون خداحافظی منوعشقم به خودت برسون
ترس

خداحافظ اون همه خاطره امون
خداحافظی منوعشقم به خودت برسون
روبه راه میشه دل میشه نوبت من
یه روزی مثل حال الانم تو میریزی بهم
💔

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 109 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

ٺـو یھ کــاࢪی کــن نــࢪم ࢪاحــٺ

ٺـو یھ کــاࢪی کــن نــࢪم ࢪاحــٺ
پرپر

ٺـو یھ کــاࢪی کــن نــࢪم ࢪاحــٺ{-35-}

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 15 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

عاشــق نشدی بدونی چیه ؏شــق

عاشــق نشدی بدونی چیه ؏شــق
عاشق نشدی

عاشــق نشدی بدونی چیه ؏شــق

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 11 نظر
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

من بــرم هیچکــی تنهــــا نمیشــھ😢

من بــرم هیچکــی تنهــــا نمیشــھ😢
ستایش

من بــرم هیچکــی تنهــــا نمیشــھ😢

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 33 نظر