لحظه  بروز رسانی 
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

انهاکه کهن شدند واینهاکه نوند هرکس به مرادخویش یک تک

140.gif

139.gif

انهاکه کهن شدند واینهاکه نوند

هرکس به مرادخویش یک تک بدوند

این کهنه جهان به کس نماندباقی

رفتندورویم دیگرایندوروند

139.gif

140.gif

بـزن بــاران
مشاهده همه ی 1 نظر
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

انان که محیط فضل واداب شدند درجمع کمال شمع اصحاب

138.jpg

انان که محیط فضل واداب شدند

درجمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردندبرون

گفتندفسانه ای ودرخواب شدند

138.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

آن مایه زدنیا که خوری یاپوشی معذوری اگردرطلبش میکوشی

151.gif

152.gif

آن مایه زدنیا که خوری یاپوشی

معذوری اگردرطلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزدهشدار

تاعمرگرانبها بدان نفروشی

153.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

وقتی دنبال ارزوهایت میروی مدام به کوله پشتیت نگاه


نایت اسکین

وقتی دنبال ارزوهایت میروی

مدام به کوله پشتیت نگاه کن که

 مباداسوراخ داشته باشد

وچیزهایی که امروزداری

دوباره بشودارزوی فردایت

نایت اسکین

مشاهده همه ی 7 نظر