افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

140.gif

139.gif

انهاکه کهن شدند واینهاکه نوند

هرکس به مرادخویش یک تک بدوند

این کهنه جهان به کس نماندباقی

رفتندورویم دیگرایندوروند

139.gif

140.gif

بـزن بــاران
مشاهده همه ی 1 نظر
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

138.jpg

انان که محیط فضل واداب شدند

درجمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردندبرون

گفتندفسانه ای ودرخواب شدند

138.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

151.gif

152.gif

آن مایه زدنیا که خوری یاپوشی

معذوری اگردرطلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزدهشدار

تاعمرگرانبها بدان نفروشی

153.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
azadeh
مهربونمهربون
azadeh


نایت اسکین

وقتی دنبال ارزوهایت میروی

مدام به کوله پشتیت نگاه کن که

 مباداسوراخ داشته باشد

وچیزهایی که امروزداری

دوباره بشودارزوی فردایت

نایت اسکین

مشاهده همه ی 7 نظر
azadeh
مهربونمهربون
azadeh

نایت اسکین

بهترین ادم هازندگی

همان هایی هستندکه

وقتی کنارشان میشینی

چایی ات سردمیشودودلت گرم


نایت اسکین

مشاهده همه ی 1 نظر