بروز رسانی 
Melodi
آروم و عادیآروم و عادی
Melodi

عمرمان گذشت تا باورمان شد آنچه باد برد عمر

عمرمان گذشت تا باورمان شد آنچه باد برد عمر

عمرمان گذشت
تا باورمان شد آنچه باد برد
عمر ما بود
نه برگهاى پاييزى

مشاهده همه ی 6 نظر
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√
آروم و عادیآروم و عادی
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√

بايد جاى دنجى پيدا كرد و رها شد از قفس

بايد جاى دنجى پيدا كرد و رها شد از قفس

بايد جاى دنجى پيدا كرد
و رها شد از قفس روزمرگى ها ...
بايد نسخه تمام نگرانى ها را پيچيد
و پرت كرد آنسوى نخواستن ها...
بايد عميق و آرام نفس كشيد
و زندگى كرد....
زندگى !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√
آروم و عادیآروم و عادی
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√

‌چقدر خوب است یک نفر باشد آدم را همانطوری که هست

‌چقدر خوب است یک نفر باشد آدم را همانطوری که هست

‌چقدر خوب است یک نفر باشد آدم را همانطوری که هست دوست بدارد ؛ قدش را ، وزنش را ، کارش را ، حتی دیوانه‌بازی‌هایش را ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√
آروم و عادیآروم و عادی
❤ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√

عشق بى تشخيص ترين احساس دنياست ! شب و روز

عشق بى تشخيص ترين احساس دنياست ! شب و روز

عشق بى تشخيص ترين احساس دنياست !
شب و روز نمى شناسد
مدام در قلبت سروصدا ميكند ، نفس ميكشد ، قدم ميزند و به در و ديوارقلبت مُشت ميكوبد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید