بروز رسانی 
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

بعضی وقتا بی‌هوا یه کاری می‌کنی، ولی خدا هوات رو داره!

بعضی وقتا بی‌هوا یه کاری می‌کنی، ولی خدا هوات رو داره!

بعضی وقتا بی‌هوا یه کاری می‌کنی، ولی خدا هوات رو داره!
گاهی پُرِ درد می‌شی... اون موقع س که خدا واسه هر درد، درمونی داره!
در واقع در ناخوادآگاه ترین لحظه، خدا ازت آگاهی داره!
می‌دونی؟!
بعضی موقع ها حوصله ی خودتم نداری! ولی خدا حوصلت رو داره...
صبر، حوصله، لطف...
دقیقا هرچی که ما نداریم، اون داره!

~|هانیه قبادی📙
.
🌱
.
___________🌙__________

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ سالها میگذرند بیخیالی وجودت را میگیرد

ـ سالها میگذرند بیخیالی وجودت را میگیرد

ـ

سالها میگذرند
بیخیالی وجودت را میگیرد
و دوریِ مرا عادت میکنی..

اما به وقتِ غم
مرا بارها به یاد خواهی آورد ...

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 2 نظر
aziii
بی‌حالبی‌حال
aziii
😶

😶

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 1 نظر
ziba
آروم و عادیآروم و عادی
ziba

روایتی در باب خلقت زنان: خداوند موجودی قوی خلق کرد

روایتی در باب خلقت زنان: خداوند موجودی قوی خلق کرد

روایتی در باب خلقت زنان:
خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را مرد گذاشت...
از او پرسید: آیا راضی هستی...؟؟!
مرد گفت: نه...
... ... خداوند پرسید: چه می خواهی؟!...
... ... ... گفت:
آینه ای می خوام که در آن بزرگی خود را ببینم...
تکیه گاهی می خوام که در هنگام خستگی
و آزردگی بر آن تکیه زنم و آرامش پیدا کنم...
کسی که همدم لحظات تنهایی ام باشد... ...
نقابی می خوام که در هنگام ضرورت پشت آن مخفی شوم...
کسی که زیبایی اش چشمم را نوازش دهد...
اندیشه ای می خوام که در آن غوطه ور گردم...
و چراغی که با آن هدایت و راهنمایی شوم...........................

و اینجا بود که خداوند گفت این خیلی زر میزنه
یه موجودی بسازم که با دیدن زیبای و کمال و درایت اون انگشت به دهان بمونی

و اینگونه شد که خداوند زن را آفرید

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 1 نظر