لحظه  بروز رسانی 
Mersad Batista
خنگخنگ
Mersad Batista

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !
خراااااااااااابتم رفیق

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس

تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mersad Batista
خنگخنگ
Mersad Batista
Goooooooooooo Boys

Goooooooooooo Boys

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mersad Batista
خنگخنگ
Mersad Batista

The Gladiator. The Wooolf. The Best Capitan Of The Wooorld

The Gladiator. The Wooolf. The Best Capitan Of The Wooorld

The Gladiator.........
The Wooolf........
The Best Capitan Of The Wooorld........

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mersad Batista
خنگخنگ
Mersad Batista

ایشالله امشب رئالو سوراخ سوراخ میکنیم فقط گلادیاتور توتی ااس رم

ایشالله امشب رئالو سوراخ سوراخ میکنیم فقط گلادیاتور توتی ااس رم

ایشالله امشب رئالو سوراخ سوراخ میکنیم
فقط گلادیاتور توتی ااس رم

مشاهده همه ی 4 نظر