لحظه  بروز رسانی 
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

amirgallery3.jpg

مشاهده همه ی 157 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــیفـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگی


بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی 
بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی
فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری
زیستن این گــونـــه زیـبـاسـت... 
بخنـــد
ببخــش 
و فرامـوش کـــن 
هــرچـنــد میدانم آســـان نــیســـت...

عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا-www.jazzaab.ir

مشاهده همه ی 68 نظر
گلبانو
شادشاد
گلبانو

یکـــــــ گُل را تصـــــور کن ! گُلــی کـه با تمـــام

گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
یکـــــــ گُل را تصـــــور کن !
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
گُلــی کـه با تمـــام ِ وجــــود می خواهــی اش ...
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
دلت ضـعـف می رود بـرای شَهـدَش کـه کـامَت را شیـریـن کنـد ...
عطـــرش کـه مستـت کنـد...
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
و زیبــــایی اش که صفــابخـش حیـــاتـت باشـد ...
بنـد بنـدِ وجـــــودت می خـواهـد بچینـی اش ...
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
ولـی ...
از تـرس اینـکه مبــادا پـژمـرده اش کنی !
با حســـــرت از دور فـقـط تمــــاشـــایش می کنی ...
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
چـون اگـر حتـی یکــــــ گلبــــرگ از گلبــــرگهایش کـــم شود !
هـرگـز خــودت را نخـواهـی بخشـیـد .... !
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
از ســـوی ِ دیگــــر ...
فکـر دست های غـریبـــــه کـه هـر آن ممکن است گلترا بچینند دیـوانـه ات می کند !!
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه
جـز خـودت و خُـــدا کسـی نمی داند که جـــانت به جـــان ِ آن گُلبستــه است ...
و تـو داری با ایـن تــرس روزهـا را به سختـی شَب می کنی ...
گل رز قرمز, مطالب خواندنی کوتاه

و آرزو داری ای کـــاش می شد تابلـــویی بود کنـار گُلت که رویش نوشتـه بود :
این گل صاحب دارد...

مشاهده همه ی 40 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

پروردگار من.!! جهان سرشار از دلبستنها و دل شکستنهاست و

پروردگار من...!! جهان سرشار از دلبستنها و دل شکستنهاست و چه حسی دارد وقتی دل شکسته از دل بستنها به تو روی می آورم تا در کنار تو بار دیگر آرامشی را تجربه کنم که در کنار بندگانت از دست دادمش...!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

نسيم دانه را از دوش مورچه انداخت. مورچه دانه

نسيم دانه را از دوش مورچه انداخت.
مورچه دانه را دوباره بردوشش گذاشت و به خدا گفت:
" گاهي يادم ميرود كه هستي كاش بيشتر نسيم مي وزيد..!"

مشاهده همه ی 3 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا

خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت
خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

خدا جون اين سرنوشتي كه برام بافتي قسمت يقه اش

خدا جون اين سرنوشتي كه برام بافتي قسمت يقه اش برام تنگه دارم خفه ميشم قربون دستت بي زحمت كمي شلش كن

مشاهده همه ی 4 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

خداوند بی نهایت است،اما به قدر فهم هر نفر کوچک

خداوند بی نهایت است،اما به قدر فهم هر نفر کوچک میشود و به قدر نیاز هر نفر فرود می آید و به قدر آرزوی هر نفر گسترده میشود وبه قدر ایمانمان کارگشا

مشاهده همه ی 1 نظر
s.m
آروم و عادیآروم و عادی
s.m

خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت

خدایا
در ۲ راهی زندگی ام
تابلوی راهت را محکم قرار بده
نکند که با نسیمی راهم را کج کنم

مشاهده همه ی 2 نظر