لحظه  بروز رسانی 
مسعود(ژنرال پر پرواز)
مسعود(ژنرال پر پرواز)

سلام

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
omid
omid

70374411945408835573.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر
¨°o.O elahe O.o°U DONT HAVE LIKE ME
ناراحتناراحت
¨°o.O elahe O.o°U DONT HAVE LIKE ME

این شعــرها عوارض ِجانبـــــی ِ نَبـــود ِ


این شعــرها
عوارض ِجانبـــــی ِ نَبـــود ِ توســت
به دل نگیـــر
فقــط مــــرا ،
ذرّه ذرّه میـــمیراند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
¨°o.O elahe O.o°U DONT HAVE LIKE ME
ناراحتناراحت
¨°o.O elahe O.o°U DONT HAVE LIKE ME

ﺩﺧـﺘـﺮﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﻨﺶ 2 ﺭﻗـﻤﯽ ﻧـﺸﺪﻩ ﺗـﻮ ﮔـﻮﺷﺎﺵ ﺍﻟﻨـﮕـﻮ

ﺩﺧـﺘـﺮﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﻨﺶ 2 ﺭﻗـﻤﯽ ﻧـﺸﺪﻩ ﺗـﻮ ﮔـﻮﺷﺎﺵ
ﺍﻟﻨـﮕـﻮ
ﺍﻧـﺪﺍﺧـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻟﺒـﺎﺵ ﺍﻧـﮕﺸﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻓﺸـﻢ ﮔـﻮﺷـﻮﺍﺭه!!

ﺍﻭﻧـﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺩﻓـﻌﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧـﺎﻓﻤـﻮ ﺩﯾـﺪﻡ
ﺩﻭ
ﺭﻭﺯ ﮔـﺮﯾـﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﻓـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻡ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑـﺎﺩﻡ ﺧـﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻪ
ﻣﯿﻤﯿـﺮﻡ!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود(ژنرال پر پرواز)
مسعود(ژنرال پر پرواز)

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ . .

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﻓﻨﺮ ﺗﺨﺖ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺕ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﻥ{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید