لحظه  بروز رسانی 
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺯﺩﻡ ﮐﻪ

ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺯﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺠﻮﯾﺰ مﯿﮑﺮﺩ
ﻣﺪﺭﮐﺸﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ!😂😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 4 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
پست شماره 321631162 از (ⓑⓘⓙⓐⓝ)

.

مشاهده همه ی 14 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

بسیار مهم است که بگذارید بعضی چیزها از بین بروند. خودتان

بسیار مهم است که بگذارید بعضی چیزها از بین بروند. خودتان

بسیار مهم است که بگذارید بعضی چیزها از بین بروند. خودتان را از آنها رها سازید و از دستشان خلاص شوید. منتظر نباشید تا قدر تلاش هایتان را بشناسند و عشق تان را بفهمند.
در را ببندید، آهنگ را عوض کنید، خانه تکانی کنید، گرد و غبارها را بتکانید، از آنچه هستید دست بردارید و به آنچه که واقعا هستید روی آورید.

انسان جدید زندگی جدید
پائولو كوئلیو

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 2 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
روزبه بمانـــــی
گل به خودی

روزبه بمانـــــی

مشاهده همه ی 7 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

به فرزندان خود سواری بر مردم، تیراندازی به مردم و شنا

به فرزندان خود سواری بر مردم، تیراندازی به مردم و شنا در اموال مردم را بیاموزید...

از کتاب "چگونه یکی از مسؤولین ایرانی شویم "😂😂

مشاهده همه ی 6 نظر
(فرهاد)متین
(فرهاد)متین
پست شماره 321629372 از (فرهاد)متین
سخت نگیر

......................

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 93 نظر
مریم
گرفتارگرفتار
مریم
پست شماره 321629057 از مریم

.

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 2 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

دعايی زیبا از بابا طاهر: خدایا دانشی ده

دعايی زیبا از بابا طاهر: خدایا دانشی ده

دعايی زیبا از بابا طاهر:

خدایا دانشی ده ؛ غم نگیرم،
بده آرامشی ؛ ماتم نگیرم،

خدایا از شهامت بی نصیبم،
شهامت ده که آرامش بگیرم،

خدایا ؛ این تفاوت بر من آموز،
که در گمراهی مطلق نمیرم،

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

ابرها به آسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهربانی يكديگر...
گاهی دلگرمی يک دوست چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.
جاودان باد سايه دوستانی كه شادی را علتند نه شريک،
و غم را شريكند نه دليل...

Avaz-e ghoo
مشاهده همه ی 17 نظر