با سلام

دوستای گلم هر سوالی در باره Hack&Crackدارید میتئنید از مدیران بپرسید


با تشکربروز رسانی 

همراه اولی های عزیز هنوز فرصت باقیست با

{-86-}همراه اولی های عزیز هنوز فرصت باقیست{-w67-}

با فعالیت روزانه و تبادل کد با دوستان خود{-61-}

شارژ مصرفی نت و مکالمه خود را رایگان هدیه بگیرید {-102-}

 {-w67-} شما همراه اولی عزیز

{-w77-}کافیه کد                                    1673300756

{-w77-}رو بفرستی به شماره                        205075

 لغو با ارسال "خاموش" به                 205075

عجله کنید تا زمان دارید{-w62-}

 ارزششو داره ....زیرا با سیمکارت بدون شارژ هم میشه فعالیت کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

همراه اولی های عزیز هنوز فرصت باقیست با

{-86-}همراه اولی های عزیز هنوز فرصت باقیست{-w67-}

با فعالیت روزانه و تبادل کد با دوستان خود{-61-}

شارژ مصرفی نت و مکالمه خود را رایگان هدیه بگیرید {-102-}

 {-w67-} شما همراه اولی عزیز

{-w77-}کافیه کد                                    1673300756

{-w77-}رو بفرستی به شماره                        205075

 لغو با ارسال "خاموش" به                 205075

عجله کنید تا زمان دارید{-w62-}

 ارزششو داره ....زیرا با سیمکارت بدون شارژ هم میشه فعالیت کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری شهید همت
خوشحالخوشحال
گردان سایبری شهید همت

سلام من اینترنتم برا مخابراته الآن 2 3 باره حجم

سلام
من اینترنتم برا مخابراته
الآن 2 3 باره حجم اینترنتم خورده میشه
چند بارم رمز عوض کردم .
چیکار کنم؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید