لحظه  بروز رسانی 
Baran
آروم و عادیآروم و عادی
Baran

باهرچه عشق نام تورامی توان نوشت باهرچه رود

باهرچه عشق نام تورامی توان نوشت باهرچه رود

باهرچه عشق
نام تورامی توان نوشت
باهرچه رود
راه تورامی توان سرود
بیم ازحصارنیست
که هرقفل کهنه را
بادست های روشن تو
می توان گشود...

مشاهده همه ی 4 نظر
Baran
آروم و عادیآروم و عادی
Baran

تیرمژگانت دلم راخسته کرد آتش چشمت مرادلبسته کرد آن

تیرمژگانت دلم راخسته کرد آتش چشمت مرادلبسته کرد آن

تیرمژگانت دلم راخسته کرد
آتش چشمت مرادلبسته کرد
آن نگاه پاک وچون دریای تو
این دل بشکسته راوابسته کرد
آن صفای خفته درچشمان تو
آتشی درجان این دلخسته کرد
رشته ای ازمهرتودردل افتاد
مرغ آزاددلم پربسته کرد
اختیاری من ندارم چون که او
دل برای مهرتو شایسته کرد
من ندانستم دلم کی شداسیر
چون نگاهت دل خراب آهسته کرد

مشاهده همه ی 7 نظر
Baran
آروم و عادیآروم و عادی
Baran
پست شماره 319014231 از Baran

{-41-}

مشاهده همه ی 5 نظر