لحظه  بروز رسانی 
f♥t♥m♥h
بی‌حالبی‌حال
f♥t♥m♥h

لذت عاشقی را . آدم و حوا بردند .! نه

لذت عاشقی را . آدم و حوا بردند .! نه

لذت عاشقی را ... آدم و حوا بردند ...!
نه رقیبی بود ، نه گذشته ای
نه حسودی و نه بدخواهی ...
دو عاشق و یک جهان !!! دلم میخواهد حال خوبشان را ...

محمودیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Baran
خوشحالخوشحال
Baran

تیرمژگانت دلم راخسته کرد آتش چشمت مرادلبسته کرد آن

تیرمژگانت دلم راخسته کرد آتش چشمت مرادلبسته کرد آن

تیرمژگانت دلم راخسته کرد
آتش چشمت مرادلبسته کرد
آن نگاه پاک وچون دریای تو
این دل بشکسته راوابسته کرد
آن صفای خفته درچشمان تو
آتشی درجان این دلخسته کرد
رشته ای ازمهرتودردل افتاد
مرغ آزاددلم پربسته کرد
اختیاری من ندارم چون که او
دل برای مهرتو شایسته کرد
من ندانستم دلم کی شداسیر
چون نگاهت دل خراب آهسته کرد

مشاهده همه ی 4 نظر