هر کسی یک امید، یک عُصیان، یک از دست دادن، یک درد، یک تنهایی، یک اندوه، در خود دارد. زیرا از درون ِ هر کس یک نفر رفته است و هر کاری که می کند نمی تواند او را بدرقه کند!
[شاید بهترین دعا همین باشه، “امیدوارم همه چیز به وقتش برات اتفاق بیفته” …]
بروز رسانی 
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

زندگیِ تو تعداد سال هایی که در این جهان نفس کشیده

زندگیِ تو تعداد سال هایی که در این جهان نفس کشیده ای نیست.

بلکه زندگی تو تعداد قلب هایی ست که در آن ها زندگی کرده ای...

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی زیبا می شوی به چشمشان...

اما قبول کن تمام مجسمه‌ها در کمال زیبایی، شکستنی هستند...!

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

گرقرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد

گرقرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..

این دیگرخوبی نیست؛

بلکه معامله است...

می شود پروانه بود و به هرگلی نشست..

اما بهتراست مهربان بود

وبه هردلی نشست..!!

میگویند هر وقت دلت برای كسی تنگ شد...

نگاهش كن" نبود , صدايش كن" نشنيد , دعايش كن..

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

گذشته دروغی بیش نیست.! و خاطره بازگشتی ندارد

گذشته دروغی بیش نیست...!
و خاطره بازگشتی ندارد

و هر بهاری که میگذرد

دیگر برنمیگردد...

و حتی شدید ترین

و دیوانه کننده ترین عشق ها نیز

حقیقتی ناپایدارند.

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

تا زنده ای در برابر کسی که

تا زنده ای

در برابر کسی که

به خودت علاقه مند کردی

مسئولی!

مسئولی در برابر غم هایش

در برابر اشکهایش

در برابر تنهاییش

اگر روزی فراموش کردی

دنیا به یادت خواهد آورد!

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@Sohil24-

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت بختیار اوست

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت
بختیار اوست برما که تو را یار گرفت

من اسیر خود واز عشق جهانی بی‌خود
من درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سیف فرغانی

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@Sohil24-

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر وی

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر
وی فاخته زار چند نالی به سحر

ای لاله چرا جامه دریدی در بر
از یار جدایید چو مسعود مگر

مسعود سعد سلمان

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@Sohil24-

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد بر

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد

تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد

هاتف اصفهانی

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@Sohil24-

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

Absolute
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید