لحظه  بروز رسانی 
......&.....
ورزشکارورزشکار
......&.....

ساختار یک جامعه انسانی، مانند بازی دومینو است. هرگز

rxho_photo_2016-10-20_19-14-43.jpg

ساختار یک جامعه انسانی، مانند بازی دومینو است.

هرگز از افتادن دیگران شاد نشو،

چون دیر یا زود نوبت خودت می رسد.

ما مثه دومینو بهم ضربه میزنیم تو به من ،من به اون ،اون به اون ..

مشاهده همه ی 4 نظر