لحظه  بروز رسانی 
......&.....
ورزشکارورزشکار
......&.....

  موفقیت سه بار رخ می دهد :

 

موفقیت سه بار رخ می دهد :

یکبار در دلت وقتی می خواهی

یکبار در ذهنت وقتی نقشه می کشی

یکبار در زندگی ات وقتی برای رسیدن به آن تلاش می کنی

موفقیت همین طوری شکل نمی گیرد ..!!

 


مشاهده همه ی 2 نظر
......&.....
ورزشکارورزشکار
......&.....
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
......&.....
ورزشکارورزشکار
......&.....

هوووووووووووووووووووووووو منو بگیییییییییییییییییرییییییییییییییییین

?tp=41&post_id=312248493 هوووووووووووووووووووووووو منو بگیییییییییییییییییرییییییییییییییییین {-84-}

4qm5_500x8636_1473164284727368.jpeg

مشاهده همه ی 8 نظر