لحظه  بروز رسانی 
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

شعر کنارِتنهایی مان می نشیند چیزی برای کنارگذاشتن

شعر کنارِتنهایی مان می نشیند چیزی برای کنارگذاشتن

شعر
کنارِتنهایی مان می نشیند
چیزی برای کنارگذاشتن
چیزی برای فراموش کردن
درماپیدا می کند
وچیزی به جای زنده گی
درما جامی گذارد...
🌳شهرام شیدایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

❤عشق راازکودکان بیاموزیم

❤عشق راازکودکان بیاموزیم

❤عشق راازکودکان بیاموزیم...

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

زکوی یارمی آید نسیم باد نوروزی ازاین باد ار

زکوی یارمی آید نسیم باد نوروزی ازاین باد ار

زکوی یارمی آید
نسیم باد نوروزی
ازاین باد ار مدد خواهی
چراغ دل برافروزی....
❤حضرت حافظ
نوروزوسال جدیدمبارک...
سالی سرشارازاتفاقات خوب برای همه آرزودارم....
💚💛💚💛❤...

مشاهده همه ی 4 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

احوالِ من مپرس که باصدهزاردرد می بایدم به دردِ دلِ

احوالِ من مپرس که باصدهزاردرد می بایدم به دردِ دلِ

احوالِ من مپرس که باصدهزاردرد
می بایدم به دردِ دلِ دیگران رسید
🍂صائب تبریزی
🌲به یادِ همه ی پزشکان وپرستارانی که باکمترینِ امکانات دراین روزهای خاکستری به دادِ مردمِ سرزمینمان می رسند....

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

گل زردوگل زردوگل زرد بیاباهم بنالیم ازسرِدرد عِنان تادرکفِ

گل زردوگل زردوگل زرد بیاباهم بنالیم ازسرِدرد عِنان تادرکفِ

گل زردوگل زردوگل زرد
بیاباهم بنالیم ازسرِدرد
عِنان تادرکفِ نامردمان است
ستم بامردخواهدکرد،نامرد
❤هوشنگ ابتهاج

مشاهده همه ی 3 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

خشک آمد کشتگاهِ من در جوارِ کشتِ همسایه گرچه

خشک آمد کشتگاهِ من در جوارِ کشتِ همسایه گرچه

خشک آمد کشتگاهِ من
در جوارِ کشتِ همسایه
گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران.»
قاصدِ روزانِ ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟
بر
بساطی که بساطی نیست
در درون کومۀ تاریکِ من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست
و جدارِ دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد
ـــ چون دلِ یاران که در هجرانِ یاران ـــ
قاصدِ روزانِ ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟
🌹نیما یوشیج🌻

مشاهده همه ی 11 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

خوابم بشد از دیده در‌ این‌ِ فکر‌ِ جگرسوز کاغوشِ که

خوابم بشد از دیده در‌ این‌ِ فکر‌ِ جگرسوز کاغوشِ که

خوابم بشد از دیده در‌ این‌ِ فکر‌ِ جگرسوز
کاغوشِ که شد منزلِ آسایش و خوابت..
حافظ

مشاهده همه ی 9 نظر
محمد.ش
عاشقعاشق
محمد.ش

آب راگل نکنیم شایداین آبِ روان می رودپای سپیداری

صدای پای آب

آب راگل نکنیم
شایداین آبِ روان
می رودپای سپیداری
تافروشوید
اندوهِ دلی...
🌲سهراب سپهری

مشاهده همه ی 7 نظر